Tuần qua, khối ngoại mua ròng kỷ lục gần 2.400 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại mua ròng kỷ lục gần 2.400 tỷ đồng

(ĐTCK) Bên cạnh việc tiếp tục gom mạnh các cổ phiếu trong nhóm bluechip, nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần giao dịch đột biến với mã DIG, đưa tổng giá trị mua ròng trong tuần cuối tháng 11 lên mức kỷ lục gần 2.400 tỷ đồng.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 75,2 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1.822,26 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 2,19 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 165,46 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 143,2 triệu đơn vị, giá trị 6.045,51 tỷ đồng (tăng 51,44% về lượng nhưng giảm 11,45% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 67,99 triệu đơn vị, giá trị 4.224,25 tỷ đồng (giảm 29,72% về lượng và 39,6% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 27/11-1/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/11

14.166.030

6.286.560

7.879.470

588.060

327.590

260.470

28/11

90.867.750

27.167.190

63.700.560

3.396.500

1.946.870

1.449.630

29/11

12.035.160

10.155.030

1.880.130

501.350

500.170

1.180

30/11

16.057.020

13.667.410

2.389.610

1.025.020

1.005.150

19.870

1/12

10.072.410

10.717.500

-645.090

535.580

444.470

91.110

Tổng

143.198.370

67.993.690

75.204.680

6.046.510

4.224.250

1.822.260

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên mua ròng vào đầu tuần và 2 phiên bán ròng cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng gần 6,1 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 246,05 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 1,83 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 48,98 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 18,85 triệu đơn vị, giá trị 458,42 tỷ đồng (tăng mạnh 233,87% về lượng và 389,77% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 12,75 triệu đơn vị, giá trị 212,37 tỷ đồng (tăng 70,57% về lượng và 48,95% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 27/11-1/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/11

4.229.170

793.148

3.436.022

54.240

12.580

41.660

28/11

1.828.037

318.287

1.509.750

34.630

9.330

25.300

29/11

9.551.432

1.953.195

7.598.237

297.620

51.780

245.840

30/11

2.529.460

2.777.597

-248.137

58.720

72.210

-13.490

1/12

712.611

6.910.966

-6.198.355

13.210

66.470

-53.260

Tổng

18.850.710

12.753.193

6.097.517

458.420

212.370

246.050

Mặt khác, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 12,89 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 291 tỷ đồng, tăng mạnh 93,16% về lượng và 76,48% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 14,72 triệu đơn vị, giá trị 406,71 tỷ đồng (tăng 79,8% về lượng và 60,17% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,83 triệu đơn vị, giá trị 115,71 tỷ đồng (tăng gần 21% về lượng và 29,97% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 27/11-1/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/11

5.437.189

332.067

5.105.122

100.890

16.160

84.730

28/11

6.600.875

156.900

6.443.975

161.070

10.850

150.220

29/11

842.375

203.800

638.575

40.880

12.060

28.820

30/11

764.780

589.410

175.370

45.800

38.340

7.460

1/12

1.074.733

551.345

523.388

58.070

38.300

19.770

Tổng

14.719.952

1.833.522

12.886.430

406.710

115.710

291.000

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 94,19 triệu đơn vị, gấp tới hơn 35,5 lần so với tuần trước (chỉ mua ròng 2,65 triệu đơn vị). Tổng giá trị mua ròng tương ứng lên tới 2.359,31 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 49,55 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, với phiên giao dịch bùng nổ ngày 28/11, cổ phiếu DIG đã trở thành mã được mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng lên tới 52,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.005,2 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, HPG được mua ròng 4,48 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 179,36 tỷ đồng. Tiếp đó, VNM được mua ròng 841.830 đơn vị, giá trị 159,78 tỷ đồng; SSI được mua ròng 3,52 triệu đơn vị, giá trị 92,71 tỷ đồng và STB được mua ròng 3,13 triệu đơn vị, giá trị 40,47 tỷ đồng…

Trái lại, nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu GAS về giá trị đạt 48,84 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng 610.520 đơn vị. Tiếp đó, MSN bị bán ròng 45,73 tỷ đồng (669.220 đơn vị).

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu FLC dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với 2,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18,52 tỷ đồng. Tiếp đó, CII bị bán ròng 807.640 đơn vị, giá trị 26,21 tỷ đồng.

Tuần qua, cổ phiếu VNM tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài sang tay khá sôi động với khối lượng 8,86 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị lên tới 1.562,8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VPI với khối lượng 9,06 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 295,64 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, SHB được mua ròng 2,29 triệu đơn vị, giá trị 20,19 tỷ đồng và HUT được mua ròng 1,33 triệu đơn vị, giá trị 15,41 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VGC bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 38,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,39 triệu đơn vị. Còn VIG là mã bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với hơn 4 triệu đơn vị, giá trị 11,73 tỷ đồng.

Tin bài liên quan