Tường An (TAC): Quý III/2020, lãi trước thuế 79 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ

Tường An (TAC): Quý III/2020, lãi trước thuế 79 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu thuần hơn 1.404 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế của doanh nghiệp dầu ăn tăng 140% đạt 79 tỷ đồng.

Theo giải trình, kết quả kinh doanh tăng mạnh do trong kỳ Công ty tập trung phát triển các sản phẩm cốt lõi, sản phẩm cao cấp. Đồng thời, TAC cũng tái định vị thương hiệu Tường An, mở rộng ngành hàng và quản lý tốt chi phí.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TAC đạt doanh thu 3.658 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 81% so với cùng kỳ, hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản TAC 1.727 tỷ đồng, tập trung ở phải thu ngắn hạn 626 tỷ và hàng tồn kho 536 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong khi đó, tiền và tương đương tiền ghi nhận 186 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm.

Vay ngắn hạn tăng từ 459 tỷ đồng lên 685 tỷ đồng và TAC không có vay dài hạn.

Mới đây, Hội đồng quản trị TAC đã thông qua quyết định thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt. Cụ thể, chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Hà Bình Sơn, chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Chủ tịch cùng người đại diện theo pháp luật của bà Nguyễn Thị Hạnh theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/9/2020.

TAC tiến hành bầu ông Trần Lệ Nguyên vào chức danh Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tùng, Phó tổng giám đốc sẽ đảm nhận vai trò Tổng giám đốc kể từ ngày 1/9.

Tin bài liên quan