Đại diện UBCKNN và Deloitte ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2027.

Đại diện UBCKNN và Deloitte ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2027.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Deloitte Việt Nam kỷ niệm một thập kỷ hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Deloitte Việt Nam kỷ niệm một thập kỷ hợp tác (2012 - 2022), và chính thức ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác (MOU) cho giai đoạn 2023 - 2027.

Trong đó, hai bên hướng đến mục tiêu tiếp tục kiến tạo giá trị mới thông qua việc đào tạo, huấn luyện để hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát chất lượng kiểm soát các báo cáo tài chính được kiểm toán của các công ty niêm yết; Quản trị công ty gắn với Phát triển bền vững (PTBV) ESG trong giai đoạn mới; góp phần hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán gắn với ưu tiên phát triển bền vững bằng.

Trong hành trình 32 năm hoạt động, Deloitte Việt Nam đã có 25 năm gắn bó với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó có 10 năm trực tiếp hợp tác với UBCKNN (2012 – 2022).

Bốn thỏa thuận hợp tác trong một thập kỷ đã được hiện thực hóa với ba nhóm hoạt động chính: (1) Đào tạo, bồi dưỡng về kiểm toán và kiểm soát nội bộ cho cán bộ UBCKNN theo quy trình và thực hành thực tế; (2) Tổ chức hội thảo chuyên sâu về các chủ đề quan trọng như Kiểm toán nội bộ, IFRS, thuế, đánh giá rủi ro & gian lận, chuyển đổi số; (3) Hỗ trợ chuyên gia tham gia về dự thảo luật, sửa đổi luật và văn bản dưới luật…

Theo đó, chương trình hợp tác đã tạo ra những giá trị thực tiễn như nâng cao năng lực & nghiệp vụ của các cán bộ một cách đồng đều, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát, quản lý nhà nước, và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán.

Trong giai đoạn hợp tác 5 năm tới đây, bám sát mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán gắn với phát triển bền vững – một trong những mục tiêu chính của UBCKNN trong năm 2023, UBCKNN tiếp tục hợp tác với Deloitte Việt Nam – đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn và kiểm toán, thống nhất tập trung vào ba lĩnh vực chính: (1) Cập nhật kiến thức, đào tạo về Quản trị Công ty (CG- Corporate Governance), Quản trị chống biến đổi khí hậu & Phát triển bền vững theo yêu cầu của Luật và theo thông lệ quốc tế áp dụng cho các công ty Niêm yết; (2) Đào tạo chuyên sâu về phân tích báo cáo tài chính, thực hành kiểm toán, kiểm toán nội bộ, kiểm soát và đánh giá rủi ro; (3) Hỗ trợ và tham gia một số hội thảo chuyên ngành; Chia sẻ nguồn lực chuyên gia và kinh nghiệm tham gia công tác xây dựng văn bản luật, văn bản dưới luật, hướng dẫn do UBCKNN chủ trì.

Tin bài liên quan