Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách đồng thuận thêm một năm thí điểm cơ chế đặc thù cho TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đồng thuận với đề nghị của Chính phủ về việc cho phép tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 đến hết 31/12/2023.

Trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM trong phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 21/10, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho rằng, cần thiết để có thêm căn cứ chính trị vững chắc trong đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật cho Thành phố, thì trước mắt nên cho phép tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54.

Trong phần trình bày của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM, Chính phủ đề nghị Chính phủ đề nghị cho phép TP. HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 đến hết ngày 31/12/2023, đồng thời, đưa nội dung này vào Nghị quyết của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Lý giải rõ sự đồng thuận với đề xuất kéo dài thời gian thí điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, hiện nay việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được triển khai và có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra những định hướng chỉ đạo góp phần hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật cho phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.

Sau khi tổng kết toàn diện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm vàbáo cáo Quốc hội” theo đúng quy định tại Nghị quyết số 54 của Quốc hội.

Thêm nữa, theo Ủy ban TCNS, căn cứ vào Hồ sơ trình của Chính phủ, tại Kỳ họp thứ 4, Chính phủ chưa đưa ra được những đề xuất chính sách để áp dụng ổn định sau thời gian thí điểm theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, phương án tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54 là cần thiết.

“Việc đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54 thực chất là kéo dài thời gian áp dụng chính sách thí điểm có thời hạn và điều này phần nào làm chậm quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; làm giảm tính vững chắc, nhất quán trong thực thi pháp luật”, Ủy ban TCNS đề nghị lưu ý.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban TCNS cũng yêu cầu Chính phủ cần làm rõ lý do, tính thuyết phục, căn cứ phù hợp để áp dụng việc kéo dài thời gian thực hiện; cần dự báo được hiệu quả sẽ mang lại nếu tiếp tục thực hiện thêm 1 năm. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVID-19, Báo cáo cần chỉ ra nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện.

Tuy vậy, 1 năm là khoảng thời gian không dài, khó có thể mang lại những thay đổi căn bản trong kết quả thực hiện. Đang có ý kiến đề nghị cho phép kéo dài đến hết ngày 31/12/2024 để bù lại tương ứng 02 năm không triển khai được chính sách thí điểm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đặc biệt, Ủy ban TCNS cũng nhấn mạnh, tại nội dung báo cáo Quốc hội lần này, Chính phủ mới chỉ dừng ở việc báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết mà chưa đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm mà trước mắt đề nghị Quốc hội cho tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 đến hết ngày 31/12/2023. Như vậy, nếu đối chiếu giữa yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 54 với nội dung trong Báo cáo tổng kết thì kết quả thực hiện là chưa đầy đủ.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết toàn diện, đầy đủ kết quả thí điểm và việc: “hoàn thiện hệ thốngpháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm và báo cáo Quốc hội”theo đúng quy định tại Nghị quyết số 54, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường báo cáo trước Quốc hội.

Tin bài liên quan