Việt Nam đề xuất thiết lập Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC

Việt Nam đề xuất thiết lập Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC

Đề xuất này đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 25, diễn ra tại Concepcion (Chile) ngày 5/9/2019.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 25, tổ chức tại Concepcion (Chile).

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối nền kinh tế chủ nhà Chile khi chọn chủ đề của Hội nghị là “Huy động vốn và chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một nền kinh tế toàn cầu hóa”.

Theo Bộ trưởng, trong những năm gần đây, kinh tế thế giới nói chung và APEC nói riêng đã và đang phát triển mạnh mẽ với vai trò ngày càng tăng của tri thức và công nghệ. Mô hình phát triển cũ dựa trên khai thác nguồn tài nguyên sẵn có là không hiệu quả và thiếu bền vững. 

Việt Nam đề xuất thiết lập Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC ảnh 1

“Do đó, các nền kinh tế APEC thực sự cần tìm kiếm động lực phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ mới để tạo ra cuộc sống thịnh vượng hơn cho toàn bộ người dân trong khu vực”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, chủ đề của Hội nghị, theo Bộ trưởng, đã phản ánh được “mối quan tâm và kỳ vọng chung” của APEC về những vấn đề cấp thiết đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thời điểm hiện nay.

“Khi những bước tiến mạnh mẽ của công nghệ số cùng với sự biến đổi không ngừng của nền kinh tế thế giới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc phải tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Chia sẻ với các vị Bộ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đã xác định kinh tế số là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Theo đó, Việt Nam sẽ ban hành Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia vào cuối năm 2019. Ngoài ra, để hiện thực hóa các cơ hội phát triển từ cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Vietnam National Innovation Center - NIC). 

Trung tâm này sẽ góp phần tạo lập và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp, trong đó có các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, thúc đẩy kết nối, hỗ trợ và hợp tác với các cơ sở hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và với các nền kinh tế khác trên thế giới. 

Một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất sáng kiến thiết lập một Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC để đem lại những hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo và các startup. 

Việc này, theo Bộ trưởng, là để tiếp tục triển khai Tuyên bố chung của Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017 liên quan tới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cũng như để hưởng ứng sáng kiến tại Hội nghị G20 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất.

“ Mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo APEC này đóng vai trò là diễn đàn hợp tác trên cơ sở tự nguyện, nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nền kinh tế thành viên để tối đa hoá lợi ích dành cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. 

Đề xuất cụ thể hơn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, hoạt động của Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC sẽ không chỉ bao gồm việc liên kết, trao đổi thông tin giữa các trung tâm, mà còn mở rộng hợp tác và tham vấn về về việc tạo dựng môi trường pháp lý tối ưu, khung khổ thể chế thử nghiệm cho startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát triển, đặc biệt liên quan tới công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, mạng lưới này cũng sẽ tập trung vào việc khơi thông nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm cho các startup; cấp học bổng cho các tài năng và đào tạo các chuyên gia công nghệ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư… 

“Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của các Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC và sự tham gia tích cực của các trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực APEC. Chúng tôi đề nghị Nhóm công tác Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC, các ủy ban và tiểu ban APEC phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thúc đẩy kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo vì lợi ích của cộng đồng start-up và doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu của mình tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ hy vọng rằng, mạng lưới này sẽ giúp tăng cường năng lực mạnh mẽ cho cộng đồng startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như đóng góp cho sự thịnh vượng chung của khu vực APEC.

Tin bài liên quan