VietBank (VBB) tiếp tục đặt mục tiêu 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, niêm yết sàn HOSE

VietBank (VBB) tiếp tục đặt mục tiêu 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, niêm yết sàn HOSE

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (VietBank, mã VBB - UPCoM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2024, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2024 bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, VietBank đề ra 2 kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 gồm mục tiêu cơ sở và mục tiêu phấn đấu.

Với mục tiêu cơ sở, VietBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả 2023, nhưng đi ngang so với kế hoạch năm vừa qua. Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 5% so với đầu năm lên mức 145.000 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng (gồm giấy tờ có giá) tăng 8% lên 110.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay tăng 11% lên mức 90.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

Đối với kế hoạch phấn đấu, VietBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 29% lên mức 1.050 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng và dư nợ tín dụng tăng trưởng lần lượt 14% và 18%, lên mức 118.000 tỷ đồng và 95.000 tỷ đồng.

Đồng thời, VietBank đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 1.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản tăng lên 170.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 là 135.000 tỷ đồng và dư nợ tín dụng là 110.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ muốn tăng lên 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ ROE cố gắng nâng lên trên 11%.

Kết thúc năm 2023, VietBank ghi nhận gần 647 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Sau khi trích lập các quỹ và cộng dồn với lợi nhuận chưa phân phối các năm trước, Ngân hàng có hơn 1.593 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Ngân hàng dự kiến dùng gần 1.445 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, còn lại 148 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại.

Cụ thể, Vietbank dự kiến tiếp tục triển khai phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (phương án đã được NHNN phê duyệt) với tổng số tiền tăng thêm là 1.003 tỷ đồng. Hiện VietBank đã hoàn tất chào bán hơn 100.3 triệu cổ phiếu và đang thực hiện các thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận sửa đổi giấy phép. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý II và III/2024.

Đồng thời, trong năm 2024, Vietbank dự kiến phát hành gần 144,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 25%. Tổng mệnh giá phát hành tương ứng gần 1.445 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế để lại đến 31/12/2023. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý III và IV/2024.

Theo HĐQT VietBank, số vốn tăng thêm từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 dự kiến được sử dụng cho việc đầu tư tài sản, bổ sung nguồn vốn để phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động.

VietBank là một trong những ngân hàng có vốn điều lệ thấp nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay khi mới đạt 4.777 tỷ đồng, nếu hoàn tất thủ tục chỉnh sửa giấy phép vốn điều lệ và phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ nhà băng này sẽ tăng lên mức gần 7.225 tỷ đồng.

Cũng tại ĐHCĐ, VietBank tiếp tục trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT Vietbank cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu VBB trên sàn HOSE khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.

Theo lý giải của VietBank, căn cứ vào hoạt động kinh doanh năm 2021, 2022 và phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, Vietbank đã đáp ứng được các điều kiện về kết quả kinh doanh, chỉ số tài chính và quản trị điều hành.

Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh thị trường trong nước có biến động nên VietBank chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu. VietBank tiếp tục trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE khi điều kiện thị trường thuận lợi.

VietBank cho biết, sẽ đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh nhằm kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ xấu ở mức dưới 3% vào năm 2025.

Mặc dù nợ xấu của VietBank tại ngày 31/12/2023 giảm 11% so với đầu năm qua, nhưng vẫn còn hơn 2.071 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng giảm từ mức 3,65% đầu năm xuống còn 2,56%.

Tin bài liên quan