Internet

Internet

VietinBank (CTG) dự kiến phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán CTG) ngày 25/11 thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.

Theo đó, Ngân hàng có kế hoạch chào bán tổng cộng 9.000 tỷ đồng trái phiếu chia làm hai đợt phát hành.

Đợt một, ngân hàng dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/01 kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/01 kỳ hạn 10 năm trong quý IV/2022 – quý I/2023.

Đợt hai, CTG sẽ chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/02 kỳ hạn 8 năm và 2.500 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/02 kỳ hạn 10 năm trong quý II – quý III/2023.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất.

Lãi suất tham chiếu tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng VietinBank, VCB, BIDV, Agribank.

Biên độ lãi suất được HĐQT giao Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành hoặc Phó tổng giám đốc phụ trách khối tài chính quyết định và biên độ lãi suất trái phiếu phát hành căn cứ vào điều kiện thị trường và khả năng cân đối vốn của CTG, tại thời điểm đăng ký chào bán trái phiếu bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của NHNN.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, CTG thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm từ ngày phát hành; trái phiếu kỳ hạn 10 năm, CTG thực hiện quyền mua lại sau 5 năm.

Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến trong quý IV/2022 – quý I/2023, đợt 2 dự kiến trong quý II/2023 – quý III/2023.

CTG sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu) với một số ngành nghề, lĩnh vực.

Nếu số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank sẽ sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như tiền gửi dân cư, tổ chức; phát hành giấy tờ có giá khác.

Trước đó, vào ngày 31/08, Ngân hàng đã mua lại trước hạn toàn bộ 180 tỷ đồng trái phiếu CTGL2127011 (phát hành ngày 31/08/2017, đáo hạn ngày 31/08/2027). Ngày 25/10, Ngân hàng mua lại 750 tỷ đồng trái phiếu CTGL2127018. Ngày 14/11, tiếp tục mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG1727T2/01 (phát hành ngày 14/11/2017, đáo hạn ngày 14/11/2027).

CTG dùng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh để mua lại số trái phiếu này.

Tin bài liên quan