Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 27/6-1/7: Gom mạnh CTG, tiếp tục xả bán HPG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 27/6-1/7: Gom mạnh CTG, tiếp tục xả bán HPG

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dù vẫn giữ được xu hướng mua ròng nhưng khối ngoại đã giảm nhiệt sôi động trong tuần cuối cùng của tháng 6. Đáng chú ý, khối này mua khá mạnh cổ phiếu ngân hàng CTG, trong khi tiếp tục xả bán HPG.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 10,84 triệu đơn vị,; trong khi tuần trước đó bán ròng 7,63 triệu đơn vị; tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 181,97 tỷ đồng, tăng 134,68% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 181,26 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.030,27 tỷ đồng (giảm 13,1% về lượng và 11,34% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 170,42 triệu đơn vị, giá trị 5.848,3 tỷ đồng (giảm 21,18% về lượng và 13,03% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 27/6-1/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/6

34.960.700

24.887.700

10.073.000

1.149.600

896.850

252.750

28/6

43.409.100

35.409.500

7.999.600

1.375.660

1.218.200

157.460

29/6

36.997.110

40.114.550

-3.117.440

1.489.850

1.522.970

-33.120

30/6

30.743.900

31.488.070

-744.170

981.070

974.700

6.370

1/7

35.151.700

38.520.700

-3.369.000

1.034.090

1.235.580

-201.490

Tổng

181.262.510

170.420.520

10.841.990

6.030.270

5.848.300

181.970

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,37 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 41.820 đơn vị; tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 36,63 tỷ đồng, tăng 148% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,69 triệu đơn vị, giá trị 49,93 tỷ đồng (giảm 14,42% về lượng và tăng 9,28% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 7,06 triệu đơn vị, giá trị 86,56 đồng (tăng 127,72% về lượng và 43,17% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 27/6-1/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/6

374.700

1.149.890

-775.190

5.980

18.750

-12.770

28/6

1.517.600

601.760

915.840

25.990

4.990

21.000

29/6

279.200

121.910

157.290

7.680

3.370

4.310

30/6

311.000

196.870

114.130

5.980

4.300

1.680

1/7

207.400

4.991.710

-4.784.310

4.300

55.150

-50.850

Tổng

2.689.900

7.062.140

-4.372.240

49.930

86.560

-36.630

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 1 phiên mua ròng và 4 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,83 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 72,88 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 4,36 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 189,3 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,12 triệu đơn vị, giá trị 85,16 tỷ đồng (giảm 84,42% về lượng và 80,22% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,95 triệu đơn vị, giá trị 158,04 đồng (giảm 46,38% về lượng và 34,46% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 27/6-1/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/6

303.700

1.412.800

-1.109.100

17.090

47.180

-30.090

28/6

186.200

204.520

-18.320

11.720

11.840

-120

29/6

876.800

1.533.700

-656.900

31.670

48.370

-16.700

30/6

628.330

408.870

219.460

20.960

13.020

7.940

1/7

120.900

1.386.120

-1.265.220

3.720

37.630

-33.910

Tổng

2.115.930

4.946.010

-2.830.080

85.160

158.040

-72.880

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 3,64 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó bán ròng 3,23 triệu đơn vị; tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 72,46 tỷ đồng, giảm 71,25% so với tuần trước (mua ròng 252,07 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu CTG với khối lượng hơn 8,94 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 236,13 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là MSN được mua ròng 146,65 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,29 triệu đơn vị.

Trái lại, cổ phiếu NVL dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị 191,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 2,56 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là DGC đạt 189,64 tỷ đồng (1,59 triệu đơn vị), HPG đạt 162,85 tỷ đồng (7,24 triệu đơn vị), VPB đạt 157,3 (5,4 triệu đơn vị)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 343.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 8,45 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là TNG được mua ròng 176.600 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 5,51 tỷ đồng.

Trong khi đó, SHS vẫn là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 3,39 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 47,89 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng 256.100 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 11,46 tỷ đồng.

Ngược lại, BSR bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,94 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 82,53 tỷ đồng.

Tin bài liên quan