VNECO 2 (VN2) đặt mục tiêu không có lãi, tiếp tục thu hồi thất thoát vốn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 2 (mã chứng khoán VE2) đặt kế hoạch năm nay doanh thu 50 tỷ đồng và không có lợi nhuận. Trong khi năm 2022 là năm đầu tiên Công ty ghi nhận thua lỗ.
VNECO 2 (VN2) đặt mục tiêu không có lãi, tiếp tục thu hồi thất thoát vốn

Ngày 9/6/2023, Công ty cổ phần Xây dựng VNECO 2 tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong đó, khi phân tích về tình hình kinh doanh năm nay, HĐQT Công ty dự đoán, năm 2023 tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp của xung đột tại Ukraine. Ngoài ra, sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu ngày càng quyết liệt hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tìm kiếm việc làm của công ty. Đặc biệt về đội ngũ lao động có sự dịch chuyển sang ngành nghề khác cao.

Từ tình hình đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 50 tỷ đồng và không có lợi nhuận trong năm nay. Dự kiến cũng không chi trả cổ tức năm.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm, Công ty thông qua kết quả làm việc thực tế để xây dựng nguồn khách hàng truyền thống, đặc biệt là các đơn vị trực thuộc EVN để tạo nguồn doanh thu xây lắp điện ổn định hàng năm cho Công ty. Các đơn vị tiềm năng để khai thác công việc như PC Thanh Hóa, PC Nghệ An, PC Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Công ty phấn đấu sản lượng 30 tỷ/năm.

Ngoài ra, Công ty tập trung tiếp cận và thực hiện các dự án ngoài EVN như các công trình di chuyển ĐZ 110kV, 220kV cho các dự án giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật điện trong dự án xây dựng, như các công trình di chuyển ĐZ 110kV, 220kV đấu nối vào lưới điện EVN của các dự án năng lượng điện năng lượng tái tạo.

Năm nay, Công ty cũng lên kế hoạch tìm giải pháp đầu tư cho tài nguyên quyền sử dụng đất hiện có của VNECO2 tại khu đất 1.800 m2 tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh khi có cơ hội nhằm đa dạng hóa ngành nghề, tăng thu nhập, đảm bảo dòng tiền trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Ban lãnh đạo mới "tố" lãnh đạo cũ làm thất thoát khiến Công ty thua lỗ nặng

Đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo của HĐQT VNECO 2 trình bày tại ĐHCĐ cho biết, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 81,3 tỷ đồng, hoàn thành được 40,68% kế hoạch đề ra. Đáng chú ý công ty thua lỗ 2,21 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh năm 2022 không hoàn thành kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do Công ty phải giải quyết các tồn tại do các sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT gây ra.

"Sau Đại hội cổ đông năm 2022 công ty tập trung vào công tác kiện toàn lại bộ máy, ổn định tổ chức nên công tác sản xuất kinh doanh bị đình trệ do các sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn, ông Võ Thành Lương và HĐQT cũng như Ban giám đốc cũ", báo cáo của HĐQT VNECO 2 cho biết.

Cũng theo HĐQT của VNECO 2, Công ty tìm cách thu hồi vốn tại các công trình bị chậm trễ vướng mắc do nhân sự lãnh đạo cũ và các đơn vị có liên quan thiếu hợp tác, gây thất thoát tài sản nguồn vốn của công ty. Chi phí tài chính tăng cao do các sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn ký nhiều hợp đồng vượt quá khả năng tài chính nguồn vốn của công ty. Công ty không trả được nợ ngân hàng dẫn đến bị nợ xấu nhóm 2. Công ty chỉ thu công các hợp đồng đã ký và thu hồi công nợ giải quyết các sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn nên doanh thu không đạt kế hoạch đề ra.

HĐQT VENCO 2 đánh giá, năm 2022 cũng là năm đầu tiên công ty ghi nhận thua lỗ. Công ty báo cáo lỗ 2,21 tỷ đồng, nhưng theo dự thảo Báo cáo kiểm toán của công ty Kiểm toán Chuẩn Việt, năm 2022 công ty VNECO2 lỗ 18,37 tỷ đồng.

HĐQT VNECO 2 cho biết, trong thời gian điều hành, ông Lê Ngọc Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT) đã gây thất thoát chưa thu hồi được tính đến 31/1/2023 với số tiền là 55,1 tỷ đồng. Nhiều công nợ bị chiếm đoạt, trụ sở bị chiếm dụng, chặn phá hoạt động các công trình mới và cũ của công ty. Ông Võ Thành Lương (nguyên Chủ tịch HĐQT) cũng gây ra thất thoát chưa thu hồi được với số tiền trên 17,88 tỷ đồng.

HĐQT Công ty cho biết, năm nay tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng và các đối tác để giải quyết các sai phạm do HĐQT cũ gây ra và thu hồi thất thoát từ các ông Lê Ngọc Toàn (55,1 tỷ đồng tính đến ngày 31/1/2023) và ông Võ Thành Lương (trên 17,88 tỷ đồng).

Tin bài liên quan