Vốn đầu tư công thực hiện trong tháng 11 ước đạt 48.500 tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng trước

(ĐTCK) Trong tháng 11, các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công.
Vốn đầu tư công thực hiện trong tháng 11 ước đạt 48.500 tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng trước

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2021 ước đạt 48.500 tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng 10/2021 và giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn Trung ương quản lý 8.000 tỷ đồng, vốn địa phương quản lý 40.500 tỷ đồng.

Vốn đầu tư công thực hiện trong tháng 11 ước đạt 48.500 tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng trước ảnh 1

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2021 phân theo bộ, ngành (tỷ đồng). Nguồn: GSO.

Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 78,7% và tăng 32,7%).

Vốn đầu tư công thực hiện trong tháng 11 ước đạt 48.500 tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng trước ảnh 2

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2021 phân theo địa phương. (tỷ đồng). Nguồn: GSO.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục phục hồi, vốn đăng ký mới và tăng thêm giữ xu hướng tăng mạnh cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến 20/11 hằng năm


2017

2018

2019

2020

2021

Vốn đăng ký

33,09

30,84

31,80

26,43

26,46

Đăng ký cấp mới

19,80

15,79

14,68

13,56

14,06

Đăng ký điều chỉnh

8,00

7,40

5,87

6,33

8,02

Góp vốn, mua cổ phần

5,29

7,64

11,24

6,54

4,38

Vốn thực hiện

16,00

16,50

17,62

17,85

17,10

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2021 ước tính đạt 17,1 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,44 tỷ USD, chiếm 72,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,27 tỷ USD, chiếm 13,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1,31 tỷ USD, chiếm 7,7%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2021 có 52 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 244,5 triệu USD, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Có 19 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 432,8 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 677,3 triệu USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,197.6

-20.49 (-1.71%)

 
VNIndex 1,197.6 -20.49 -1.71%
HNX 277.68 -4.66 -1.68%
UPCOM 88.88 -0.13 -0.14%
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
09/08/2022