Vừa phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, một doanh nghiệp nhà ở xã hội báo lỗ tăng vọt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau khi phát hành lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng vào tháng 8/2023, công ty đầu tư nhà ở xã hội này vừa báo lỗ gần 9 tỷ đồng, nợ phải trả gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu.
Vừa phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, một doanh nghiệp nhà ở xã hội báo lỗ tăng vọt

Công ty TNHH Đầu tư nhà ở xã hội Thuận Thành vừa công bố thông tin tài chính theo quy định liên quan tới chào bán/giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 8,7 tỷ đồng, trong khi năm 2022 báo lãi 2,2 tỷ đồng. Với việc lỗ sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 0,92% năm 2022 xuống âm 2,28% năm 2023.

Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 383,5 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu từ mức 0,3 lần năm 2022 lên 2,3 lần năm 2023, tương ứng với hơn 882 tỷ đồng nợ phải trả.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng lên 2,08 lần trong năm 2023, trong khi năm 2022 không có dư nợ trái phiếu. Đây là khoản nợ trái phiếu từ lô trái phiếu TTHCH2328001 do Công ty phát hành ngày 21/8/2023 có khối lượng 8.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 800 tỷ đồng.

Theo đó, dư nợ trái phiếu đang chiếm 90,7% nợ phải trả của doanh nghiệp.

Công bố thông tin tài chính năm 2023 của Đầu tư nhà ở xã hội Thuận Thành

Công bố thông tin tài chính năm 2023 của Đầu tư nhà ở xã hội Thuận Thành

Lô trái phiếu TTHCH2328001 có kỳ hạn 59 tháng, đáo hạn vào ngày 21/7/2028. Lãi suất phát hành 14%/năm. Kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Các thông tin khác về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, các bên tham gia thu xếp phát hành… không được đề cập chi tiết.

Công ty TNHH Đầu tư nhà ở xã hội Thuận Thành hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Trụ sở chính Công ty đặt tại Khu Ấp, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Công ty có vốn điều lệ 202 tỷ đồng và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Minh Đức.

Tin bài liên quan