WB tìm kiếm thêm quỹ để giải quyết biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng khác

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Thế giới (WB) đang tìm cách mở rộng đáng kể khả năng cho vay để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác, đồng thời sẽ đàm phán với các cổ đông trước các cuộc họp vào tháng 4 về các đề xuất bao gồm tăng vốn và các công cụ cho vay mới.
WB tìm kiếm thêm quỹ để giải quyết biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng khác

Tài liệu lộ trình này được gửi tới cổ đông là chính phủ của các quốc gia để đánh dấu sự khởi đầu của quá trình đàm phán nhằm thay đổi sứ mệnh và nguồn tài chính của WB, cũng như chuyển ra khỏi mô hình cho vay theo quốc gia và dự án cụ thể được sử dụng kể từ khi thành lập vào cuối Thế chiến II.

Theo tài liệu, ban lãnh đạo WB đặt mục tiêu đưa ra các đề xuất cụ thể để thay đổi sứ mệnh, mô hình hoạt động và năng lực tài chính để được WB và Ủy ban Phát triển Quỹ Tiền tệ Quốc tế phê duyệt vào tháng 10.

Người phát ngôn của WB cho biết, tài liệu này nhằm cung cấp thông tin chi tiết về phạm vi, cách tiếp cận và thời gian biểu cho quá trình phát triển, với các cập nhật thường xuyên cho các cổ đông và các quyết định vào cuối năm.

Không hạ chuẩn cho vay

Theo tài liệu, bên cho vay là các quốc gia phát triển sẽ khám phá các lựa chọn như tăng vốn mới tiềm năng, thay đổi cơ cấu vốn để cho vay nhiều hơn và các công cụ tài chính mới như bảo lãnh cho các khoản vay của khu vực tư nhân và các cách khác để huy động thêm vốn tư nhân.

Nhưng Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) chưa sẵn sàng nhượng bộ trước yêu cầu của một số tổ chức phi lợi nhuận về việc từ bỏ xếp hạng tín nhiệm AAA như lâu nay để tăng cường cho vay và nêu rõ: "Ban điều hành sẽ khám phá tất cả các lựa chọn giúp tăng năng lực của WBG trong khi duy trì xếp hạng AAA của các thực thể thuộc WBG”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã kêu gọi WB và các tổ chức khác cải tổ mô hình kinh doanh để tăng cường cho vay và khai thác vốn tư nhân để tài trợ cho các khoản đầu tư mang lại lợi ích rộng rãi hơn cho thế giới, chẳng hạn như giúp các nước có thu nhập trung bình chuyển đổi khỏi điện than.

WB cho biết, các đề xuất đang được xem xét bao gồm giới hạn cho vay theo luật định cao hơn, yêu cầu vốn chủ sở hữu đối với khoản vay thấp hơn và sử dụng vốn có thể gọi góp (callable capital) - tiền được cam kết nhưng chưa được thanh toán bởi các chính phủ thành viên - để cho vay.

Các chuyên gia cho rằng, sự thay đổi này sẽ làm tăng đáng kể quy mô cho vay so với cơ cấu vốn hiện tại chỉ sử dụng vốn thanh toán.

“Những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Để WBG tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong phát triển và tài chính khí hậu, sẽ cần nỗ lực phối hợp của cả cổ đông và ban điều hành để nâng cao năng lực tài chính của WBG”, tài liệu của WB cho biết.

Kinh phí không đủ

Tài liệu lộ trình cảnh báo rằng, việc tăng cường cho vay đối với biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe, an ninh lương thực và các nhu cầu khác có thể yêu cầu tăng vốn để nâng cao năng lực của nhánh cho vay thu nhập trung bình của WB và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD).

Khoản tăng vốn 13 tỷ USD của IBRD vào năm 2018 "được thiết kế để chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng quy mô vừa trong một thập kỷ, chứ không phải nhiều cuộc khủng hoảng chồng chéo" bao gồm đại dịch Covid-19, căng thẳng ở Ukraine và tác động của việc gia tăng biến đổi khí hậu.

WB cho biết thêm rằng, bộ đệm khủng hoảng của IBRD có thể sẽ cạn kiệt vào giữa năm 2023.

Một lựa chọn khác là các quốc gia cổ đông của WB tăng cường đóng góp định kỳ cho quỹ cho vay dành cho các nước nghèo nhất thế giới là Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), vốn đã giảm trong những năm gần đây, trong khi nhu cầu ngày càng tăng.

Lộ trình cũng đưa ra lựa chọn thành lập một quỹ ủy thác cho vay ưu đãi mới dành cho các quốc gia có thu nhập trung bình, quỹ này sẽ tập trung vào hàng hóa công toàn cầu và có cấu trúc tương tự như IDA, với việc bổ sung vốn thường xuyên sẽ tách biệt với cơ cấu vốn của ngân hàng.

WB cho biết: “Quỹ này có thể thu hút các nguồn lực song phương của nhà tài trợ tách biệt với các dòng ngân sách của cổ đông hỗ trợ WBG và có khả năng bao gồm các nhà tài trợ ngoài các cổ đông, chẳng hạn như các quỹ tư nhân".

WB cho biết, việc phát triển sứ mệnh tăng cường cho vay khí hậu trong khi duy trì kết quả phát triển tốt sẽ cần thêm nhân viên và nguồn ngân sách, vốn đã giảm 3% theo giá trị thực trong 15 năm qua.

Tin bài liên quan