10 tháng, Vĩnh Phúc vượt kế hoạch thu hút đầu tư DDI

10 tháng, Vĩnh Phúc vượt kế hoạch thu hút đầu tư DDI

(ĐTCK) Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp, 10 tháng năm 2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 21 dự án FDI mới và 28 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn 292,6 triệu USD, đạt 98% kế hoạch; thu hút mới 14 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký 2.261,58 tỷ đồng, đạt 323% kế hoạch.

Tính đến nay, các khu công nghiệp có 347 dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 5,7 tỷ USD; 96 dự án DDI, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 24 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt trên 54%, trong đó, khu công nghiệp Bình Xuyên II (giai đoạn I), đạt tỷ lệ lấp đầy gần 100%; khu công nghiệp Bình Xuyên đạt 98%; khu công nghiệp Khai Quang đạt 96%; khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đạt trên 82%...

Các khu công nghiệp giải quyết việc làm cho 130 nghìn lao động, trong đó, khoảng 80% lao động là người Vĩnh Phúc.

Để từ nay đến hết năm 2022 các khu công nghiệp thu hút được 3-5 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 20-30 triệu USD và từ 3-5 dự án DDI, tổng vốn đầu tư khoảng 100-300 tỷ đồng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, đối thoại với doanh nghiệp, sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật cho thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với đó, chủ động kết nối, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng, các tập đoàn lớn đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh vào các khu công nghiệp.

Tập trung thu hút FDI vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, sạch, thân thiện với môi trường; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai, lao động; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp 4.0 và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh.

Đồng thời, thúc đẩy tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp DDI theo chỉ đạo của tỉnh; khuyến khích doanh nghiệp hợp tác, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi từ gia công, lắp ráp sang thiết kế và sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, tạo nền tảng thu hút, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Tin bài liên quan