Tổng công ty Dược Việt Nam nằm trong danh mục thoái vốn nhà nước đến cuối năm 2020, nhưng đến nay chưa có chuyển động mới

Tổng công ty Dược Việt Nam nằm trong danh mục thoái vốn nhà nước đến cuối năm 2020, nhưng đến nay chưa có chuyển động mới

11 tháng, chỉ thoái được 979 tỷ đồng vốn nhà nước

(ĐTCK) Theo tin từ Bộ Tài chính, trong 11 tháng năm 2020, các doanh nghiệp thoái được 979 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 2.031 tỷ đồng.

Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 tháng 11/2020, các doanh nghiệp thoái 25.749 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 173.103 tỷ đồng.

Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 103 đơn vị theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.966 tỷ đồng, thu về 9.647 tỷ đồng (đạt 30% về số lượng và 8% về giá trị so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị 3.785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.996 tỷ đồng, thu về 53.063 tỷ đồng.

Theo Quyết định 908/QĐ-TTg, danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.

Kết quả này quá chậm so mục tiêu kế hoạch. Theo Quyết định 908/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ, danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng cuối năm 2020, Bộ xây dựng Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, làm cơ sở tiếp tục triển khai cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,262.33

10.26 (0.81%)

 
VNIndex 1,262.33 10.26 0.81%
HNX 303.42 3.24 1.07%
UPCOM 92.72 -0.39 -0.42%
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022