11 tháng đầu 2022, trên 400 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán đủ lãi và gốc, trị giá 22.000 tỷ đồng

11 tháng đầu 2022, trên 400 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán đủ lãi và gốc, trị giá 22.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo thông báo mới nhất từ TCBS, tiền gốc và lãi từ trái phiếu Vinfast, phát hành năm 2019, có giá trị mệnh giá tương ứng là 2.280 tỷ đồng, được trả đúng hẹn đến các nhà đầu tư vào các ngày đáo hạn 28 và 29.11.

Đây là các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, được phát hành bởi công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast và do Công ty Chứng khoán Kỹ thương TCBS tư vấn. Các trái phiếu trên được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, khoảng 22.000 tỷ tiền trái tức và gốc đến hạn ứng với trên 400 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Tin bài liên quan