6 tháng đầu năm, gỡ 114 đại lý bảo hiểm khỏi danh sách vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đó là thông tin được Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đưa ra tại Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lần thứ 28 diễn ra mới đây.

Cụ thể, IAV cho biết, tính đến hết tháng 6/2020, Hiệp hội đã chấp thuận gỡ khỏi danh sách vi phạm (danh sách đen) cho 114 đại lý theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo danh sách đại lý bảo hiểm vi phạm đã được tiếp nhận và cập nhật lên hệ thống thì số đại lý bảo hiểm đang hoạt động tại doanh nghiệp là 1.722 trường hợp, số đại lý đã nghỉ việc tại doanh nghiệp bảo hiểm là 26 trường hợp.

Về công tác quản trị hệ thống dữ liệu về đại lý bảo hiểm (Avicad), Hiệp hội cũng đã giám sát hoạt động cập nhật thông tin về đại lý bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; trực tiếp sửa đổi các thông tin đại lý trên hệ thống đảm bảo tính chính xác và kịp thời; đồng thời, đã thực hiện điều chỉnh dữ liệu 15.789 trường hợp đại lý lên hệ thống AVICAD; đối chiếu thông tin đại lý trùng họ tên, ngày sinh, giới tính (17 trường hợp); đối chiếu thông tin đại lý có cùng chứng minh nhân dân (16 trường hợp).

Bên cạnh đó, 6 tháng qua, Hiệp hội cũng đã tiếp nhận một số đơn thư, khiếu nại của khách hàng tham gia bảo hiểm và đại lý, chuyển tới doanh nghiệp bảo hiểm có liên quan để giải quyết.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng gửi công văn nhắc lại với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về nguyên tắc giải quyết chấm dứt hợp đồng cho đại lý (như tại hội nghị lần thứ 27). Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm cần phải yêu cầu đại lý tất toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính với doanh nghiệp trước khi ra thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý. Việc làm trên sẽ tránh tình trạng sau khi đại lý nghỉ việc mới yêu cầu hoàn trả các khoản nợ và đưa tên đại lý vào danh sách đại lý vi phạm (blacklist)...

Tin bài liên quan