Ảnh Shutterstock

Ảnh Shutterstock

Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phục hồi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2020 ước tính đạt 441,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là số liệu đáng chú ý được Bộ Công thương công bố, cho thấy nhu cầu tiêu dùng thị trường trong nước đã và đang phục hồi.

Tính chung quý III/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.305,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với quý trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.022,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% và tăng 8,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 136,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% và giảm 7,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 4,6 nghìn tỷ đồng, tăng 161,3% và giảm 59,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 141,8 nghìn tỷ đồng, tăng 21,8% và giảm 2,8%.

Tính chung 9 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.673,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với mức tăng 10,8% cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3,6%.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng đạt 2.907,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,1% tổng mức và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm nay ước tính đạt 369,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và giảm 15% so với mức tăng 9,6% cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thì doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng chiếm 79,1% tổng mức vẫn tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu sụt giảm chủ yếu là các ngành dịch vụ (lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác…). Điều này cho thấy, trong bối cảnh dịch bệnh, sức mua đối với hàng hóa vẫn được duy trì và làm cơ sở cho sự tăng trưởng trong giai đoạn 3 tháng cuối năm khi tình hình dịch bệnh trong nước đang được kiểm soát tốt.

Riêng ngành du lịch lữ hành vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng ước tính đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng mức và giảm 56,3% so với mức tăng 9,9% cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng ước tính đạt 383 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tin bài liên quan