Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng

Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng

Sau khoảng một giờ đồng hồ thay vỏ, chiếc iPhone đời cũ trở thành một chiếc iPhone đời mới phiên bản đặc biệt màu đen bóng.
 Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng ảnh 1 Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng ảnh 2 Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng ảnh 3 Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng ảnh 4 Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng ảnh 5 Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng ảnh 6 Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng ảnh 7 Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng ảnh 8 Biến iPhone 6 thành iPhone 7 Jet Black với 2 triệu đồng ảnh 9
Tin bài liên quan