Bộ Công thương giục các tỉnh, EVN xử lý tồn tại dự án năng lượng tái tạo

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Công thương đã đề nghị các UBND, hai đơn vị chức năng của mình cùng EVN hàng loạt các công việc rõ ràng nhằm xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp.
Bộ Công thương giục các tỉnh, EVN xử lý tồn tại dự án năng lượng tái tạo

Sau cuộc họp chiều ngày 24/5 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với các doanh nghiệp có dự án năng lượng tái tạo (NLTT) thuộc diện chuyển tiếp, Bộ Công thương đã có văn bản 3219/BCT-ĐTĐL-ĐL ngày 25/5/2023 hoả tốc gửi UBND các tỉnh/thành phố, EVN, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực để tiếp tục xử lý các vướng mắc nhằm sớm hòa điện lên lưới cho các dự án này.

Theo đó, với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, Bộ Công thương đề nghị EVN khẩn trương đàm phán với chủ đầu tư với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới theo chỉ đạo của Bộ tại văn bản 3184/BCT-ĐTĐL.

Đối với các nhà máy đã được Bộ Công thương phê duyệt giá tạm thời, đề nghị EVN khẩn trương ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA) và rà soát các thủ tục để sớm cho vận hành phát điện lên lưới.

Các nhà máy còn lại, EVN khẩn trương thoả thuận giá tạm thời trước ngày 27/5/2023 để trình Bộ Công thương phê duyệt và tiến hành đồng thời với việc hoàn tất các thủ tục ký kết PPA.

EVN cũng được giao chỉ đạo các đơn vị thành viên phối với với các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN như thoả thuận đấu nối (nếu đã hết hiệu hạn), hoàn thành các thử nghiệm theo quy định hiện hành với các nhà máy đăng ký thử nghiệm. Xem xét kết quả thử nghiệm của các nhà máy điện, đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các quy định có liên quan.

Tuy cũng yêu cầu EVN khẩn trương tối đa xem xét các hồ sơ chủ đầu tư nộp, rà soát các yêu cầu đối với chủ đầu tư về thành phần hồ sơ đàm phán giá điện đảm bảo đơn giản thủ tục nhưng Bộ Công thương cũng nhắc nhở phải chặt chẽ, hợp lý và đúng quy định. Thành lập các tổ đàm phán để kịp thời xác định giá điện chính thức cho các dự án.

Bộ Công thương cũng yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh có nhà máy điện mặt trời chuyển tiếp phối hợp với các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác thẩm định thiết kế, thiết kế điều chỉnh (nếu có) và kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cũng đồng thời được yêu cầu hướng dẫn các chủ đầu tư vướng mắc về quy hoạch trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Còn với Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công thương cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác cấp giấy phép hoạt động điện lực đã hoàn thành.

Như vậy, để được công nhận chính thức có ngày vận hành thương mại (COD), các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp cũng phải có đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành mới có thể bắt đầu phát điện lên lưới và sau đó là thu tiền về tài khoản theo số tạm thanh toán là 505 hay 100% tuỳ theo kết quả đàm phán tại thời điểm chính thức phát điện.

Cũng theo công bố của EVN, tính tới 17g30 ngày 25/5/2023, đã có 44/85 dự án năng lượng tái tạo chưa có giá gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện thuộc EVN để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện.

Trong số này, có 28 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá (theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương), trong đó có 19 dự án (hoặc một phần dự án) đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm và ký PPA.

Tại cuộc họp với các chủ đầu tư có dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, EVN cũng tiếp tục đề nghị các chủ đầu tư phối hợp, cung cấp đầy đủ các hồ sơ đàm phán đặc biệt là các hồ sơ pháp lý; bố trí cán bộ làm việc với EPTC để trao đổi và được hướng dẫn giải quyết các vấn đề vướng mắc cho tất cả các Nhà đầu tư; phối hợp với EPTC và Đơn vị vận hành Hệ thống điện để thực hiện ngay công tác thí nghiệm và thử nghiệm của Nhà máy điện.

Đồng thời khẩn trương tổ chức nghiệm thu và mời các đơn vị liên quan vào nghiệm thu sau khi hoàn thành các thí nghiệm và thử nghiệm và khẩn trương hoàn thành các thủ tục và gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại (COD) theo quy định của PPA đã ký kết.

Cũng tại cuộc họp này, một số chủ đầu tư đã cho hay, hiện phải hoàn tất nhiều thủ tục theo quy định với một dự án điện. Đáng nói là các địa phương khác nhau có dự án năng lượng tái tạo diện này cũng có sự hỗ trợ khác nhau trong việc hoàn tất các quy định pháp lý hay một số thử nghiệm kỹ thuật cũng cần nhiều thời gian mất khá nhiều thời gian.

Theo các chuyên gia, bên cạnh các vấn đề thử nghiệm đấu nối và kỹ thuật thì khi hồ sơ pháp lý có Giấy phép hoạt động điện lực do Cục Điều tiết điện lực cấp và Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng về kết quả nghiệm thu công trình của chủ đầu tư do Bộ Công thương hoặc Sở công thương địa phương cấp, tuỳ theo quy mô của dự án thì đã có thể tới bước công nhận COD.

Vì vậy, dư luận cũng rất chờ mong Bộ Công thương, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết sớm công bố tình trạng các doanh nghiệp có dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã có các giấy tờ này đến đâu.

TÌNH HÌNH CẬP NHẬT THỦ TỤC CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHƯA CÓ GIÁ
(cập nhật đến 17h30 ngày 25/5/2023)

STT

Tên nhà máy

Loại hình

Công suất (MW)

Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ cho EPTC

Chủ đầu tư đã đề xuất giá tạm 50% giá trần của khung giá

Các dự án đã được Bộ Công Thương duyệt giá tạm và ký PPA

1

NMĐ gió Công Lý Sóc Trăng - GĐ 1

Gió

30

x

2

NMĐ gió Bạc Liêu Giai đoạn 3

Gió

140.6

x

3

NMĐ gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1)

Gió

29.4

x

4

NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 3

Gió

30

x

x

5

NMĐ gió Cầu Đất

Gió

68

x

x

6

NMĐ gió Số 7 - Giai đoạn 2

Gió

88.2

x

7

NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2

Gió

30

x

x

8

NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 4

Gió

30

x

x

9

NMĐ gió Yang Trung

Gió

145

x

x

x

10

NMĐ gió Lạc Hòa 2

Gió

130

x

x

x

11

NMĐ gió Viên An

Gió

50

x

x

x

12

NMĐ gió Thạnh Phú

Gió

120

x

13

NMĐ gió HBRE Hà Tĩnh

Gió

120

x

14

NMĐ gió Lig Hướng Hóa 1

Gió

48

x

15

NMĐ gió Nam Bình 1

Gió

30

x

x

x

16

NMĐ gió Bình Đại số 2

Gió

49

x

17

NMĐ gió Bình Đại số 3

Gió

49

x

18

NMĐ gió Asia Đắk Song 1

Gió

50

x

19

NMĐ gió VPL Bến Tre

Gió

4.2

x

x

x

20

NMĐ gió Hanbaram

Gió

93

x

x

x

21

NMĐ gió Tân Phú Đông

Gió

100

x

x

x

22

NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 2

Gió

25.75

x

x

23

NMĐ gió Ia Le 1

Gió

52.8

x

x

x

24

NMĐ gió Hiệp Thạnh

Gió

64.5

x

x

x

25

NMĐ gió Hướng Linh 7

Gió

17.4

x

x

x

26

NMĐ gió Chơ Long

Gió

105.5

x

x

x

27

NMĐ gió Hòa Đông 2

Gió

45.6

x

x

x

28

NMĐ gió Thuận Nhiên Phong

Gió

11.4

x

29

NMĐ gió Bình Đại

Gió

25.8

x

30

NMĐ gió Hưng Hải Gia Lai

Gió

96

x

x

x

31

NMĐ gió Hướng Hiệp 1

Gió

25.5

x

x

x

32

NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.4

Mặt trời

78.925

x

33

NMĐ mặt trời Phù Mỹ 1

Mặt trời

64.75

x

x

x

34

NMĐ mặt trời Phù Mỹ 3

Mặt trời

23.75

x

x

x

35

NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.2

Mặt trời

85.4

x

x

x

36

NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.3

Mặt trời

41.3

x

x

x

37

NMĐ mặt trời tại xã Phước Minh, huyên Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450MWac)

Mặt trời

172.12

x

x

x

38

Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau GĐ1

Gió

100

39

NMĐ gió Hòa Thắng 1.2

Gió

100

40

NMĐ gió Phước Thể

Gió

26.25

41

NMĐ gió Cà Mau 1A

Gió

88

42

NMĐ gió Cà Mau 1B

Gió

88

43

NMĐ gió Cà Mau 1C

Gió

88

44

NMĐ gió Cà Mau 1D

Gió

86

45

NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre

Gió

30

46

NMĐ gió Thanh Phong Giai đoạn 1

Gió

29.7

47

NMĐ gió Duyên Hải (V1-4)

Gió

48

48

NMĐ gió Số 2 - Sóc Trăng

Gió

30

49

NMĐ gió Số 18 - Sóc Trăng

Gió

22.4

50

NMĐ gió Hướng Linh 3

Gió

30

51

NMĐ gió Chế biến Tây Nguyên

Gió

50

52

NMĐ gió Phát triển miền núi

Gió

50

53

NMĐ gió Đăk N'Drung 1

Gió

100

54

NMĐ gió Đăk N'Drung 2

Gió

100

55

NMĐ gió Đăk N'Drung 3

Gió

100

56

NMĐ gió Hòa Thắng 2.2

Gió

19.8

57

NMĐ gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei

Gió

50

58

NMĐ gió Ia Pech 2

Gió

50

x

x

59

NMĐ gió Song An

Gió

46.2

x

x

60

NMĐ gió Hướng Linh 4

Gió

30

61

NMĐ gió Hòa Đông

Gió

30

x

62

NMĐ gió Lạc Hòa

Gió

30

x

63

NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre Giai đoạn 2,3

Gió

50

64

NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 2025

Gió

45

x

x

65

NMĐ gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2

Gió

30

66

NMĐ gió TNC Quảng Trị 1

Gió

50

67

NMĐ gió TNC Quảng Trị 2

Gió

50

68

NMĐ gió Thiên Phú

Gió

30

69

NMĐ gió Thiên Phú 2

Gió

30

70

NMĐ gió Lig Hướng Hóa 2

Gió

48

71

NMĐ gió Tân Hợp

Gió

38

72

NMĐ gió Cư Né 1

Gió

50

73

NMĐ gió Cư Né 2

Gió

50

74

NMĐ gió Krông Búk 1

Gió

50

75

NMĐ gió Krông Búk 2

Gió

50

76

NMĐ gió Xanh Sông Cầu Giai đoạn 1

Gió

49.5

77

NMĐ gió Tân Ân 1 Giai đoạn 2021 - 2025 (công suất 30MW)

Gió

30

x

78

NMĐ gió Số 19 Bến Tre

Gió

50

79

NMĐ gió Số 20 Bến Tre

Gió

50

80

NMĐ gió Hải Anh

Gió

40

81

NMĐ gió Sunpro

Gió

29.4

82

NMĐ gió Lạc Hòa Giai đoạn 1

Gió

5

83

NMĐ gió Ia Pech

Gió

33.5

x

x

84

NMĐ mặt trời Krông Pa 2

Mặt trời

39.516

85

NMĐ mặt trời Ngọc Lặc

Mặt trời

45

Tin bài liên quan