Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội

Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội

Mỗi giỏ cá thả xuống sông Hồng trong Lễ phóng sinh lớn nhất Hà Nội đều được nhận những lời chú nguyện.
Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội ảnh 1Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội ảnh 2Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội ảnh 3Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội ảnh 4Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội ảnh 5Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội ảnh 6Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội ảnh 7Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội ảnh 8Cả vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội ảnh 9
Tin bài liên quan