Cần giải pháp mạnh để hỗ trợ phát triển sản xuất xe điện tại Việt Nam

Tiếp tục nghiên cứu, sớm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, chính sách đồng bộ để khuyến khích sản xuất, sử dụng ô tô điện.
Cần giải pháp mạnh để hỗ trợ phát triển sản xuất xe điện tại Việt Nam

Tại Thông báo của Văn phòng Chính phủ về cuộc họp mới đây liên quan đến kiến nghị về chính sách khuyến khích sản xuất, kích thích người tiêu dùng sử dụng xe ô tô điện thân thiện môi trường, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã đánh giá cao việc chuẩn bị các báo cáo ban đầu của Bộ Công thương, Bộ Tài chính trước đề xuất của doanh nghiệp về cơ chế, chính sách thí điểm nhằm góp phần phát triển ngành sản xuất ô tô điện của Việt Nam.

Các cơ quan tham dự đều nhất trí cao sự cần thiết phải có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để hỗ trợ phát triển sản xuất ô tô điện tại Việt Nam, phù hợp với Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1168/2014/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục nghiên cứu, sớm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, chính sách đồng bộ để khuyến khích sản xuất, sử dụng ô tô điện.

Liên quan đến kiến nghị trước mắt áp dụng thí điểm chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ trong 5 năm với loại ô tô này từ phía doanh nghiệp, Phó thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và VCCI tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, tổng hợp, hoàn thiện lại nội dung đánh giá về đề xuất này, trong đó cần làm rõ sự cần thiết, đánh giá và hướng xử lý cụ thể phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật (các văn bản pháp luật cần ban hành hay sửa đổi, bổ sung, tiến độ thực hiện, thời hạn trình các cấp có thẩm quyền…), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2021.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,143.62

-22.92 (-2.0%)

 
VNIndex 1,143.62 -22.92 -2.0%
HNX 252.35 -3.17 -1.26%
UPCOM 86.71 0.03 0.03%