Công chức nghỉ việc gia tăng, biên chế giáo dục vào dự kiến chất vấn tại Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã đề xuất sáu để chọn bốn nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ tư, khai mạc ngày 20/10 tới.
Một phiên chất vấn của Quốc hội khoá XV.

Một phiên chất vấn của Quốc hội khoá XV.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có báo cáo về việc tổ chức chất vấn tại kỳ họp Quốc hội thứ tư (khai mạc 20/10 tới) gửi Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại báo cáo, Tổng thư ký Quốc hội cho biết dự kiến trình tự thủ tục lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ tư.

Cụ thể là trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin liên quan căn cứ tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn ra và dự kiến chương trình kỳ họp, tổng thư ký Quốc hội đề xuất 6 nhóm vấn đề chất vấn, gửi xin ý kiến các cơ quan nói trên.

Bước tiếp theo sẽ xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội để chọn 5 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn.

Tiếp đến là xin ý kiến đại biểu Quốc hội để quyết định 4 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn chính thức tại kỳ họp.

Theo báo cáo, nhóm vấn đề chất vấn được dự kiến trên cơ sở tổng hợp các thông tin liên quan như thống kê hoạt động chất vấn và tập hợp nội dung chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đề xuất chất vấn của đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư qua báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những vấn đề nổi lên qua báo cáo của Chính phủ báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội....

Từ đó, Tổng thư ký Quốc hội đề xuất 6 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ tư.

Nhóm vấn đề 1 (lĩnh vực nội vụ ) gồm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức.

Công tác tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng đánh giá xử lý vi phạm của cán bộ, công chức và giải pháp nâng cao chất lượng ngũ cán bộ công chức.

Nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực vị trí địa bàn đông dân cư chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế)... Việc đảm bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu dạy - học.

Giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách...) nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

Nhóm vấn đề 2 thuộc lĩnh vực xây dựng gồm có thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội.

Quản lý thị trường bất động sản, việc xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch huy động vốn kinh doanh bất động sản.

Công tác quy hoạch và xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động nhất là tại các khu công nghiệp và các thành phố lớn.

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng ban hành thực hiện các đơn giá , định mức trong xây dựng cơ bản. Việc kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn nguyên vật liệu để xây dựng các công trình dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Nhóm vấn đề 3 (lĩnh vực thông tin và truyền thông) gồm có ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ, số chính quyền số. Công tác xây dựng kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Việc quản lý khác thuê bao đầu số của các nhà mạng, công tác kiểm tra quản lý các trang mạng trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. Việc xử lý các cá nhân tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Nhóm vấn đề thứ 4 về lĩnh vực khoa học và công nghệ gồm có chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến vào cuộc sống.

Ứng dụng công nghệ cao vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua. Hoạt động nghiên cứu khoa học. chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Nhóm vấn đề thứ 5 (lĩnh vực thanh tra) gồm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa ngăn chặn vi phạm pháp luật, biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể cá nhân vi phạm nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong nhân dân.

Công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo trung lập trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Nhóm vấn đề 6 ( lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp) gồm có việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội.

Giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành và những thiếu sót, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Hạn chế, bất cập trong công tác thi hành án dân sự, giải pháp khắc phục

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ tư, hoạt động chất vấn sẽ diễn ra từ chiều 3/11 đến hết ngày 5/11.

Việc chuẩn bị cho hoạt động này của kỳ họp thứ tư được tiến hành sớm hơn các kỳ trước (thường là sau khi khai mạc kỳ họp).

Tin bài liên quan