Công ty Đầu tư và Xây dựng Vina2 (VC2) cấn trừ 23 căn hộ tại dự án ở Bình Định cho Lizen (LCG)

Công ty Đầu tư và Xây dựng Vina2 (VC2) cấn trừ 23 căn hộ tại dự án ở Bình Định cho Lizen (LCG)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Lizen (mã LCG - sàn HOSE) nhận chuyển nhượng 23 căn hộ tại dự án ở Bình Định của Công ty Đầu tư và Xây dựng Vina2 (mã VC2 - sàn HNX) để cấn trừ nợ. 

Công ty Lizen lên kế hoạch phát hành 3,45 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 1,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó, cổ phiếu ESOP chỉ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành và dự kiến triển khai từ quý I/2024 đến quý II/2024.

Được biết, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/3, cổ phiếu LCG giao dịch vùng 13.900 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, người lao động Công ty Lizen sẽ mua cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thấp hơn 28,1% so với giá thị trường đang giao dịch.

Lizen thực hiện cấn nợ thành vốn góp và nhận chuyển nhượng căn hộ

Ngoài ra, cũng trong ngày 1/3, Công ty Lizen thông qua việc chuyển tổng công nợ 122 tỷ đồng mà Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn còn phải thanh toán cho Công ty thành vốn góp tại Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Thông qua việc nhận chuyển nhượng 23 căn hộ tại Dự án Toà nhà phức hợp cao tầng, nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại khu tái định cư Đê Đông tại Quy Nhơn, Bình Định do CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 làm chủ đầu tư, nguồn tiền chuyển nhượng từ cấn trừ công nợ với CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2.

Đồng thời, Công ty Lizen thông qua việc chấp thuận mua lại 45% vốn điều lệ CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo LCE Gia Lai với giá trị thanh toán mua lại 75 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo LCE Gia Lai.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Lizen ghi nhận doanh thu đạt 833,34 tỷ đồng, tăng 245,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63,31 tỷ đồng, tăng 99,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,5%, lên 20,3%.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Lizen ghi nhận doanh thu đạt 2.020,55 tỷ đồng, tăng 101,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 118,4 tỷ đồng, giảm 39,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.850 tỷ đồng, tăng 183,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 150 tỷ đồng, giảm 22,7% so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 118,4 tỷ đồng, Công ty Lizen chỉ hoàn thành 78,9% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Lizen tăng 19,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.006,8 tỷ đồng, lên 6.054,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.749,9 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.303,4 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 735,5 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 615,3 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/3, cổ phiếu LCG tăng 900 đồng, lên 13.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan