Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Cổ phiếu lập đỉnh lịch sử, công ty muốn bán toàn bộ 44,3 triệu cổ phiếu quỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ.
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Cổ phiếu lập đỉnh lịch sử, công ty muốn bán toàn bộ 44,3 triệu cổ phiếu quỹ

Theo đó, công ty vừa thông qua việc bán ra 44.329.870 cổ phiếu quỹ.

Được biết, tính tới 30/9/2021, CII đang nắm giữ 44.329.870 cổ phiếu quỹ, tương đương 1.027,5 tỷ đồng. Như vậy, ước tính giá mua cổ phiếu quỹ trung bình 23.179 đồng/cổ phiếu.

So với giá thị trường ngày 7/1/2022 là 57.900 đồng/cổ phiếu, giá thị trường đang cao hơn 150% so với giá mua cổ phiếu quỹ trung bình. Ngoài ra, cổ phiếu CII vừa trải qua chuỗi tăng nóng, từ 21/10/2021 đến 7/1/2022, cổ phiếu CII tăng 200% từ 19.300 đồng lên 57.900 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo giá thị trường, nếu CII bán ra toàn bộ sẽ thu về 2.566,7 tỷ đồng, cao hơn 1.539,2 tỷ đồng giá trị mua cổ phiếu quỹ.

Trước đó, ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty đã bán ra 393.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 0,332% về còn 0,168% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 2/11 đến 10/11.

Ngoài ra, ông Dương Quang Châu, Giám đốc phòng quản lý dự án hạ tầng bán ra toàn bộ 180.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,08% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 5/11 đến 8/11.

VIAC (No.1) Limited Partnership cũng liên tục bán ra cổ phiếu CII. Cụ thể, từ 15/11 đến 29/11/2021, quỹ bán ra 2,5 triệu cổ phiếu CII; từ 2/12 đến 20/12/2021, quỹ bán ra 5,5 triệu cổ phiếu CII; và ngày 4/1/2022, quỹ bán ra 5,5 triệu cổ phiếu CII. Như vậy, sau 3 lần bán liên tiếp, cổ đông ngoại đã giảm sở hữu từ 10,54% về 4,89% vốn điều lệ tại CII.

Ngoài ra, từ 10/1 đến 8/2, VIAC (No.1) Limited Partnership tiếp tục đăng ký bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu CII để giảm sở hữu về 2,59% vốn điều lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, đặc biệt công ty có ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư là 370 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 615 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 34,08 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 5,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 1.083,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.484,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 192,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.055 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính liên tục âm kéo dài.

Tin bài liên quan