Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) dự kiến phát hành 121 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 26/5, Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán DXS) vừa công bố một loạt nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề quan trọng.
Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) dự kiến phát hành 121 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Trong đó HĐQT có nghị quyết thông qua kế hoạch họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 và thông qua triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Về Đại hội cổ đông bất thường, HĐQT DXS cho biết kế hoạch tổ chức dự kiến vào tháng 7/2023. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông bất thường dự kiến là 16/6/2023 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến VSD theo đúng quy định.

HĐQT cũng đã có quyết nghị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh. Cụ thể từ thặng dư vốn cổ phần là 800 tỷ đồng, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 410 tỷ đồng. Tỷ lệ thực quyền 26,7% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 121 triệu cổ phiếu.

Cùng ngày 26/5, HĐQT Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có thông qua quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Thúy An làm thư ký HĐQT Công ty kể từ ngày 26/5/2023.

Ngoài ra, HĐQT Công ty có nghị quyết thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong hệ thống Đất Xanh. Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các điều khoản và ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty với bên liên quan trong hệ thống Đất Xanh với giá trị hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 5% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh quý I/2023, Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 43,9 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty bị thua lỗ. Trước đó quý IV/2022 công ty lỗ hơn 136 tỷ đồng.

Lý giải về tình trạng thua lỗ kéo dài, công ty cho biết nguyên nhân chính là tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty sụt giảm mạnh.

Năm 2023, DXS đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.800 tỷ đồng giảm 8% so với thực hiện của năm ngoái và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 126 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi 345 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 7%.

Dù đặt kế hoạch thận trọng, giảm cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm ngoái nhưng kết quả kinh doanh ba tháng đầu năm nay của DXS cho thấy công ty vẫn còn ở xa cho việc đích đặt ra.

Tin bài liên quan