Doanh thu phí bảo hiểm quý III/2021 tăng 7%

0:00 / 0:00
0:00
Dù tốc độ tăng trưởng có suy giảm trong quý III/2021, doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng đầu năm vẫn đạt mức tăng hai con số.
Doanh thu bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm tăng 17% so với cùng kỳ

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm tăng 17% so với cùng kỳ

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, doanh thu phí bảo hiểm quý III ước tăng 7% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong các quý từ đầu năm đến nay. Tuy vậy, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng năm 2021 ước tính tăng 13%. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 17%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 5%.

Đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Việt Nam, khiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 9 tháng năm 2021, GDP cũng chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ. Ngành bảo hiểm nằm trong số ít lĩnh vực vẫn duy trì mức tăng trưởng hai con số. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý III giảm 3,5%, lũy kế 9 tháng năm 2021 ước tính tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Đối với ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2021 cũng giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 8,7%. ­­­­

Trước đó, nửa đầu năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 22%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%. Đà tăng trưởng của lĩnh vực này liên tục được duy trì các năm gần đây với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) đạt 20% trong giai đoạn từ năm 2016-2020.

Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều đặt mục tiêu tăng trưởng âm hoặc thấp trong năm 2021 do môi trường lãi suất thấp trực tiếp ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận của các khoản tiền gửi ngân hàng. Dù vậy, kết quả kinh doanh nửa đầu năm của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhờ hoạt động đầu tư, nhất là lãi từ đầu tư chứng khoán.

Tính chung 12 doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn (bao gồm 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm là VNR và PVI Re), tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng gần 8,5% so với nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của nhóm doanh nghiệp này lại tăng trưởng tới 22%.

Tin bài liên quan