Đồng Nai chuẩn bị di dời doanh nghiệp thuộc ngành nghề ô nhiễm vào khu công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Từ nay đến năm 2030, Đồng Nai sẽ di dời các doanh nghiệp sản xuất nằm trong các khu dân cư và thuộc danh mục ngành nghề ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung.
Nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp tại Đồng Nai hiện nằm xen kẽ trong các khu dân cư - Ảnh: Lê Vinh

Nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp tại Đồng Nai hiện nằm xen kẽ trong các khu dân cư - Ảnh: Lê Vinh

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc xây dựng Đề án di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch được ban hành, từ nay đến năm 2030 sẽ di dời sớm các cơ sở sản xuất thuộc danh mục các ngành nghề ô nhiễm môi trường hiện đang nằm xen kẽ trong các khu dân cư đông đúc gây tiếng ồn làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống xung quanh.

Giai đoạn sau năm 2030, sẽ di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư không còn phù hợp với quy hoạch trong giai đoạn tới.

Đối với doanh nghiệp quy mô lớn thì sẽ di dời vào các khu công nghiệp; còn doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa sẽ di dời vào các khu hoặc cụm công nghiệp.

Riêng đối với doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất siêu nhỏ có thể di dời vào cụm công nghiệp hoặc có thể chuyển đổi công năng từ sản xuất công nghiệp sang thương mại dịch vụ cho phù hợp quy hoạch.

Về chính sách hỗ trợ khi di dời, doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất đề xuất cơ chế, trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp, UBND cấp huyện nghiên cứu, sau đó đề xuất với UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Đề án di dời sẽ được xây dựng thành 2 đề án riêng. Trong đó, Đề án di dời cấp huyện được giao cho các huyện xây dựng, hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2024. Còn Đề án di dời cấp tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Công thương xây dựng và hoàn thành trong năm 2025.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu khi xây dựng Đề án di dời các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp cấp tỉnh phải xác định rõ cơ sở pháp lý, chính sách hỗ trợ di dời…

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai được giao rà soát diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp đến năm 2030, trong đó dành tối thiểu 5 ha hoặc tối thiểu 3% tổng diện tích đất của khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo thuê lại.

Vào cuối tháng 3/2024, Chính quyền tỉnh Đồng Nai đã đối thoại với các doanh nghiệp, HTX về vấn đề di dời. Tại cuộc đối thoại này nhiều doanh nghiệp phản ánh, do tình hình kinh tế khó khăn, nguồn lực tài chính doanh nghiệp gần như cạn kiệt nên chỉ hoạt động cầm chừng.

Vì vậy, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Đồng Nai lùi thời hạn di dời để doanh nghiệp ổn định sản xuất, sau đó mới thực hiện di dời.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ giảm tiền thuê đất và kinh phí di dời cùng các chính sách ưu tiên khác cho doanh nghiệp phải chuyển đến địa điểm mới.

Tin bài liên quan