Gần 60% tổ chức tín dụng cho rằng kết quả kinh doanh quý IV sẽ không tăng so với quý III

Gần 60% tổ chức tín dụng cho rằng kết quả kinh doanh quý IV sẽ không tăng so với quý III

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Có 40,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2021 sẽ tăng trưởng so với quý III/2021, 41,6% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 17,8% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

Đây là kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý IV/2021 của Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước.

Song, xét tổng thể cả năm 2021, 83,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và 13,3% lo ngại lợi nhuận giảm (cao hơn so với tỷ lệ 9,7% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2021).

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, trong quý III, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tổng thể của khách hàng ở mức thấp và giảm so với quý trước. Trong đó, nhu cầu gửi tiền giảm mạnh.

Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi trở lại trong quý IV/2021 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đánh giá chung cả năm, các tổ chức tín dụng đã thu hẹp kỳ vọng về sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng tăng cao hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Trong quý III/2021, các tổ chức tín dụng cho biết đã thực hiện giảm mạnh giá bình quân sản phẩm, dịch vụ (lãi suất biên và phí dịch vụ) với chỉ số cân bằng giảm từ -6,9% cuối quý II/2021 xuống -22,3% (mức thấp nhất kể từ quý I/2014 - thời điểm NHNN bắt đầu tiến hành điều tra xu hướng kinh doanh định kỳ quý đến nay). Xu hướng này tiếp tục được dự kiến cho quý IV/2021 và cả năm 2021, trong đó, giảm lãi suất biên nhiều hơn giảm phí dịch vụ.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý III/2021 duy trì ở trạng thái tốt và dồi dào hơn quý II/2021 đối với cả VNĐ và ngoại tệ. Dự báo trong quý IV/2021, năm 2021 và năm 2022, thanh khoản được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt.

Mặt bằng lãi suất huy động - cho vay được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong quý IV/2021 và giảm đáng kể tính đến cuối năm 2021 so với cuối năm 2020.

Tỷ lệ các tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động - cho vay "giảm" trong quý IV/2021 và cả năm 2021 đạt cao hơn nhiều so với tỷ lệ tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất "tăng”, chỉ số cân bằng về thay đổi mặt bằng lãi suất đã điều chỉnh giảm mạnh.

Huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 4,6% trong quý IV/2021 và tăng 10,4% trong năm 2021, điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 11,9% tại kỳ điều tra trước. Dự báo năm 2022, huy động vốn của toàn hệ thống tổ chức tín dụng tăng trưởng 12,6% (điều chỉnh giảm so với mức tăng trưởng dự báo 13,7% tại kỳ điều tra trước).

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng dự báo tăng 4% trong quý IV/2021 và tăng 12,3% trong năm 2021, tiếp tục điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 13,1% tại kỳ điều tra trước.

Tuy nhiên, khác với kết quả điều tra tháng 6/2021, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý III/2021 được các tổ chức tín dụng nhận định có chiều hướng “tăng nhẹ” so với quý II/2021.

Nhưng các tổ chức tín dụng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ “giảm nhẹ” trong quý IV/2021 và trở về mức ổn định tính đến cuối năm 2021 sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, nền kinh tế dần phục hồi.

Theo đó, có 50,5% tổ chức tín dụng nhận định mặt bằng rủi ro tăng trong quý III, 33,7% tổ chức tín dụng dự báo tăng trong quý IV và 50,5% tổ chức tín dụng dự báo "tăng" trong cả năm 2021, cao hơn nhiều so với tỷ lệ các tổ chức tín dụng nhận định ở kỳ điều tra trước (tương ứng 27,2%, 23,3% và 39,8%).

Tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định rủi ro tổng thể của khách hàng hiện tại ở "mức cao và khá cao" tiếp tục tăng từ mức 32,1% tại kỳ điều tra trước lên 46,5% ở kỳ điều tra này, ghi nhận mức cao nhất kể từ 2014.

Dự kiến trong thời gian tới, có 54% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý IV và cả năm 2021, thấp hơn so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước (67,6-73,3%).

Trước ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, đặc biệt là trong quý II và quý III/2021, các tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố khách quan ít có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn các quý trước.

Trái ngược với kết quả điều tra tháng 6/2021, tại kỳ điều tra này, các tổ chức tín dụng nhận định diễn biến của các nhân tố “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” và “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị” đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong quý III/2021 và cả năm 2021.

Ngược lại, nhân tố “Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của NHNN” được các tổ chức tín dụng đánh giá là tiếp tục có ảnh hưởng tích cực đến tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong quý III/2021 và cả năm 2021.

Về tình hình lao động, việc làm trong quý III/2021 được các tổ chức tín dụng nhận định kém khả quan hơn so với quý trước với tỷ lệ cắt giảm lao động ở mức cao hơn nhiều so với kỳ vọng.

Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tích cực hơn về tình hình lao động việc làm trong quý IV/2021. Dự kiến chung cho năm 2021, tình hình lao động, việc làm tại các tổ chức tín dụng về cơ bản giữ nguyên hoặc có chiều hướng tăng thêm so với năm 2020 (58,4% tổ chức tín dụng dự kiến tăng lao động và chỉ có 6% dự kiến cắt giảm lao động).

Tin bài liên quan