Việc bắt buộc tạo mã QR địa điểm sẽ giúp cho công tác truy vết thuận lợi hơn khi có dịch bệnh phát sinh.

Việc bắt buộc tạo mã QR địa điểm sẽ giúp cho công tác truy vết thuận lợi hơn khi có dịch bệnh phát sinh.

Hà Nội tăng cường quản lý thông tin bằng mã QR khi chuyển sang trạng thái bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ...bắt buộc phải thực hiện tạo mã QR địa điểm tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn/ và kiểm soát người vào đơn vị bằng việc quét mã QR.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, Thành đoàn Hà Nội về việc triển khai nền tảng khai báo y tế điện tử, quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã QR nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan bằng ứng dụng công nghệ trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ...bắt buộc phải thực hiện tạo mã QR địa điểm tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn/ và kiểm soát người vào đơn vị bằng việc quét mã QR. Công dân trên địa bàn bắt buộc phải thực hiện việc quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ...

Trường hợp công dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng Căn cước công dân hoặc Thẻ bảo hiểm y tế có mã QR để quét mã. Thống nhất kích thước tối thiểu mã QR khi in ra như sau: Đối với mã QR địa điểm: 15 x 15 centimet; đối với mã QR cá nhân: 5 x 5 centimet

Theo Sở TT&TT Hà Nội, trong giai đoạn Chính phủ đang xây dựng ứng dụng chính thức duy nhất trên điện thoại thông minh (tạm gọi là ứng dụng phòng, chống Covid - PcCovid), các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố sử dụng 4 ứng dụng: Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declaration (VHD), VNeID để tạo và quét mã QR.

Sở TT&TT cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI, VHD, VNeID; đồng thời, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân khi ra vào cơ quan, tổ chức, công sở, các địa điểm công cộng cần thực hiện nghiêm việc quét mã QR.

Chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR, trong đó, yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ... phải thực hiện kiểm soát người vào đơn vị bằng việc quét mã QR. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức lực lượng công an khu vực, phối hợp với đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ... trong đó, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể cài đặt mã QR địa điểm; hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, quét mã QR; hướng dẫn, hỗ trợ người dân không có điện thoại thông minh tạo và in mã QR để đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý.

Thường xuyên sử dụng tài khoản theo dõi số lượng địa điểm tạo mã QR, số lượng địa điểm có lượt quét mã QR (do Sở TT&TT) để rà soát, kiểm tra tình hình tạo mã QR địa điểm và quét mã QR tại các địa điểm trên địa bàn quản lý để có các biện pháp hướng dẫn, nhắc nhở kịp thời. Xử lý nghiêm các trường hợp đã được hướng dẫn, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch theo quy định.

Đề nghị lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm, chỉ đạo việc tạo mã QR địa điểm, giám sát người vào địa điểm bằng quét mã QR trên địa bàn.

Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thành viên các cấp, thành lập các đội cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tham gia hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc tạo mã QR địa điểm, quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối với việc triển khai đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong đó có tạo mã QR địa điểm, quét mã QR.

Đối với trường hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ… trên địa bàn quản lý không thực hiện tạo mã QR địa điểm, đã liên hệ nhắc nhở quá 03 lần vẫn không thực hiện thì phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi tạo xong QR địa điểm và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sở Công thương hướng dẫn, tuyên truyền các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi kinh doanh, cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu, chợ... thuộc hệ thống phân phối (gọi tắt là các điểm bán hàng), khách hàng đến mua sắm chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 tại các điểm bán hàng;

Chỉ đạo các điểm bán hàng tăng cường công tác phòng chống dịch, thực hiện đăng ký mã QR địa điểm và quét mã QR đối với khách hàng đến mua sắm; Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối với việc triển khai đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong đó có tạo mã QR địa điểm, quét mã QR tại các điểm bán hàng.

Các Sở, ban, ngành tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, yêu cầu tất cả các tổ chức, đơn vị trực thuộc, các địa điểm do Sở, ban, ngành quản lý tạo mã QR địa điểm và kiểm soát người vào đơn vị, địa điểm bằng việc quét mã QR.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống COVID-19 quốc gia cung cấp tài khoản theo dõi số lượng địa điểm tạo mã QR, số lượng địa điểm có lượt quét mã QR cho UBND các quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn (609 tài khoản).

Phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan của Bộ Y tế sử dụng các hệ thống công nghệ do Trung tâm Công nghệ phòng, chống COVID-19 quốc gia cung cấp cho Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan khai thác phục vụ công tác quản lý và truy vết.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT có nhiệm vụ theo dõi tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị trên ứng dụng (tài khoản do Trung tâm Công nghệ phòng, chống COVID-19 quốc gia cấp); tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền. Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội sẽ công khai các trường hợp không nghiêm túc thực hiện trong việc kiểm tra, đôn đốc tạo và quét mã.

Tin bài liên quan