Hậu Giang: 4 dự án khu tái định cư phục vụ cao tốc đã có chủ đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang là chủ đầu tư 4 dự án Khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc- Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh.
Hậu Giang đầu tư xây dựng 4 dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa)

Hậu Giang đầu tư xây dựng 4 dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa)

Ngày 31/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký ban hành Quyết định số 1809/QÐ-UBND về việc giao làm Chủ đầu tư các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Quyết định nêu trên, UBND tỉnh Hậu Giang giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm Chủ đầu tư các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể gồm các dự án: Dự án Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án Khu tái định cư xã Bình Thành phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án Khu tái định cư thị trấn Nàng Mau phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án Khu tái định cư thị trấn Vĩnh Viễn phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện: Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, đảm bảo tiến độ bàn giao đất tái định cư phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 và Quyết định số 912/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 1.338,36 tỷ đồng và dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau là 767 tỷ đồng.

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã có Công văn số 900/UBND-NCTH gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về kinh phí đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư phục vụ dự án 2 thành phần nêu trên, với tổng kinh phí đầu tư là 246 tỷ đồng, trong đó: Khu tái định cư tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, với tổng kinh phí đầu tư là 55 tỷ đồng (phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang);

Khu tái định cư tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, với tổng kinh phí đầu tư là 102 tỷ đồng (phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang);

Khu tái định cư tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, với tổng kinh phí đầu tư là 53 tỷ đồng (phục vụ dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau);

Khu tái định cư tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, với tổng kinh phí đầu tư là 36 tỷ đồng (phục vụ dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau).

Tin bài liên quan