Hoà Bình (HBC), Long Hậu (LHG), Tân Tạo (ITA)… bị nhắc nhở chậm công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022

Hoà Bình (HBC), Long Hậu (LHG), Tân Tạo (ITA)… bị nhắc nhở chậm công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa có công văn nhắc nhở 12 doanh nghiệp niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Các doanh nghiệp bị HOSE "gọi tên" gồm CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã AMD), CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG), CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC), CTCP Nông dược H.A.I (mã HAI), CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC), CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX), CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA), CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL), CTCP Long Hậu (mã LHG), CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã PLP), CTCP Xây dựng FLC Faros (mã ROS) và CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF).

Theo quy định tại điểm 2 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

“Thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên: Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã soát xét trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu tài chính”.

Do đó, HOSE đã nhắc nhở và đề nghị 12 Công ty trong danh sách trên khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Tin bài liên quan