Hội đồng Thẩm định thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Cả 44 ủy viên, thành viên của Hội đồng Thẩm định thống nhất thông qua Hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia, đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.
Hội đồng Thẩm định đã nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch, Dự thảo Báo cáo Thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Hội đồng Thẩm định đã nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch, Dự thảo Báo cáo Thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Một thông tin quan trọng đã được Phó thủ tướng Lê Văn Thành thông báo tại Hội nghị Thẩm định Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, đó là 100% ủy viên, thành viên của Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch và Dự thảo Báo cáo thẩm định.

Cụ thể, có 44 phiếu phát ra, tương đương số ủy viên, thành viên của Hội đồng Thẩm định. Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 100% thành viên nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch.

Trong đó, có 7 phiếu đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, chiếm 16%; 37 phiếu đồng ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chiếm 84% số phiếu.

“Như vậy, Hồ sơ Quy hoạch đã đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong Kỳ họp tháng 10 tới”, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nói.

Trong khi đó, với Dự thảo Báo cáo Thẩm định, cũng đã có 100% ủy viên, thành viên Hội đồng Thẩm định thông qua. Trong đó, 16 phiếu đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, chiếm 36%; 28 phiếu đồng ý thông qua nhưng với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chiếm 63%.

Theo đó, Dự thảo Báo cáo Thẩm định sẽ tiếp tục hoàn thiện để trình Chủ tịch Hội đồng Thẩm định xem xét.

Đây là một dấu mốc quan trọng đối với việc xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia. Trước đó, khi phát biểu tiếp thu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mỗi quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững phải chọn con đường đi đúng, xác định được cách thức, nguồn lực, động lực và thời gian để đến đích.

“Công tác quy hoạch được xem như người công binh mở đường. Một bản quy hoạch tốt sẽ giúp chúng ta có được con đường đi tốt nhất, hiệu quả nhất và nhanh nhất để đạt được các mục tiêu phát triển đất nước đề ra tại Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Theo Thủ tướng, Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ mở ra không gian phát triển mới, cơ hội phát triển mới, động lực phát triển mới cho đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2050, như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

“Bản quy hoạch này phải khai thác được tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để chúng ta, từ nội lực phát triển đi lên. Song song với đó là phải hóa giải được những vấn đề mâu thuẫn, thách thức, tồn tại của nền kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin bài liên quan