Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD): Cổ phiếu giảm sàn khi khách hàng nợ 107,3 tỷ đồng nộp đơn xin phá sản

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty KrisEnergy có trụ sở tại Singapore đã đệ đơn lên tòa án xin phá sản và sẽ bán tài sản để trả nợ.
Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD): Cổ phiếu giảm sàn khi khách hàng nợ 107,3 tỷ đồng nộp đơn xin phá sản

Theo thông cáo báo chí của Công ty KrisEnergy ngày 4/6 vừa qua, đây là lựa chọn cuối cùng vì các khoản nợ đã vượt quá khả năng chi trả của công ty.

Cho đến nay, tòa án vẫn chưa ấn định ngày ra phán quyết theo yêu cầu của Công ty KrisEnergy. Nếu như được phép của tòa án thì tất cả các dự án của công ty này sẽ phải ngừng hoạt động.

Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD): Cổ phiếu giảm sàn khi khách hàng nợ 107,3 tỷ đồng nộp đơn xin phá sản ảnh 1

Khoản phải thu của PVD tính tới 31/3/2021 (Nguồn: BCTC quý I/2021)

Được biết, tính tới 31/3/2021, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã chứng khoán: PVD - sàn HOSE) đang có khoản phải thu 107,3 tỷ đồng liên quan tới Kris Energy Company Limited, chiếm 6,1% tổng khoản phải thu ngắn hạn và 0,52% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Được biết vào 10/2020, PVD ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng PV Drilling III cho Kris Energy Company Limited để khoan 5 giếng phát triển tại khu vực Lô A, ngoài khơi Campuchia. Theo kế hoạch, dự kiến việc khoan sẽ hoàn thành vào tháng 1/2021 và đây là hợp đồng đầu tiên của PVD tại Campuchia.

Trong quý I/2021, PVD ghi nhận doanh thu đạt 549,9 tỷ đồng, giảm 67,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là âm 109,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 16,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp âm 27,8 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 157,2 tỷ đồng; lỗ hoạt động tài chính là 1,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 51,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 7,2 tỷ đồng về 83,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, trong kỳ, doanh nghiệp đã kinh doanh dưới giá vốn.

Bên cạnh lỗ, PVD còn tiếp tục có dòng tiền âm. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 117,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 270,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính dương 192,8 tỷ đồng chủ yếu do doanh nghiệp vay nợ tăng thêm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của PVD giảm 0,5% so với đầu năm về 20.756,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 13.418,4 tỷ đồng, chiếm 64,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.274,5 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.747,6 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 4,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 184 tỷ đồng lên 4.049,4 tỷ đồng và chiếm 19,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, cổ phiếu PVD giảm 1.650 đồng về 22.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan