Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm toàn diện về lộ trình xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh này.

Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ đã được thống nhất, thực hiện có hiệu quả, chịu trách nhiệm toàn diện về lộ trình xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND TP. Đà Lạt hoàn thành hồ sơ, phạm vi, ranh giới thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng, phường 6, TP. Đà Lạt; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn TP. Đà Lạt, trình phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng, phường 6, TP. Đà Lạt và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023; tổ chức thẩm định theo quy định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Sào Nam, phường 11, TP. Đà Lạt trước ngày 30/9/2023.

UBND TP. Đà Lạt được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, ranh giới thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 20/9/2023; tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Nhà ở xã hội Sào Nam, phường 11, TP. Đà Lạt theo quy định để tổ chức thực hiện trước ngày 20/9/2023…

Tin bài liên quan