Manulife tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong 6 tháng năm 2022

Manulife tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong 6 tháng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tin từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường ước đạt 25.111 tỷ đồng, giảm 2,3 % so với cùng kỳ năm trước.

Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 4.685 tỷ đồng, Prudential với 4.490 tỷ đồng, Dai-ichi Life Việt Nam với 3.322 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 2.678 tỷ đồng và MB Ageas với 2.197 tỷ đồng...

Liên tiếp dẫn đầu thị trường về thị phần doanh thu phí mới trong suốt thời gian qua, Manulife đang tiến rất gần đến vị trí số 1 về thị phần tổng doanh thu.

Hiện nay, tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường: Bảo Việt Nhân thọ đạt 16.222 tỷ đồng và 19,20%, Manulife đạt 15.345 tỷ đồng và 18,17%, Prudential đạt 13.999 tỷ đồng và 16,57%, Dai-ichi Life Việt Nam đạt 10.402 tỷ đồng và 12,31%, AIA đạt 9.051 tỷ đồng và 10,71%, MB Ageas đạt 3.397 tỷ đồng và 4,02%, FWD đạt 2.676 tỷ đồng và 3,17%, Sun Life đạt 2.472 tỷ đồng và 2,93%, Generali đạt 2.333 tỷ đồng và 2,76%, Chubb Life đạt 2.192 tỷ đồng và 2,59%, Hanwha Life đạt 2.074 tỷ đồng và 2,45%, MVI đạt 1.324 tỷ đồng và 1,57%, Cathay Life đạt 1.319 tỷ đồng và 1,56%, BIDV Metlife đạt 728 tỷ đồng và 0,86%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life, Shinhan Life có tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần lần lượt đạt 935 tỷ đồng và 1,11%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong 6 tháng năm 2022 ước đạt là 84.467 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả là 18.850 tỷ đồng, tăng 30,2% với cùng kỳ năm trước.

Tin bài liên quan