Nam A Bank áp dụng đủ 3 trụ cột Basel II, hướng tới chuẩn Basel III

Nam A Bank áp dụng đủ 3 trụ cột Basel II, hướng tới chuẩn Basel III

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nam A Bank đã hoàn thành việc triển khai và đưa vào áp dụng đầy đủ 03 trụ cột theo chuẩn mực Quốc tế Basel II.

Sau một thời gian triển khai, đến nay Nam A Bank đã hoàn thành và đưa vào áp dụng đầy đủ 3 trụ cột theo chuẩn mực quốc tế Basel II.

Việc rà soát tuân thủ các quy định Thông tư 41 và ICAAP Thông tư 13 của Nam A Bank đã được thực hiện bởi Công ty kiểm toán KPMG, đồng thời Nam A Bank đã báo cáo kết quả thực hiện lên NNHNN.

Việc áp dụng các quy tắc quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II thể hiện sự quyết tâm cao của Nam A Bank trong việc hướng tới chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế.

Đây là một trong những nền tảng quản trị quan trọng giúp Ngân hàng phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

Qua đó, thúc đẩy và đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn bộ thị trường tài chính, cải thiện xếp hạng tín nhiệm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hiện Nam A Bank đã bắt đầu triển khai xây dựng để áp dụng chuẩn mực Basel II nâng cao và đây là những bước chuẩn bị vững chắc để hướng tới Basel III.

Basel III là khuôn khổ quản lý rủi ro với những tiêu chí chặt chẽ và nâng cao, được Uỷ ban Giám sát Ngân hàng Basel (BCBS) xây dựng.

Đồng thời, Basel III với nhiều đề xuất mới về vốn, đòn bẩy và các tiêu chuẩn về tính thanh khoản để tiếp tục củng cố các quy định, giám sát và quản lý rủi ro của Nam A Bank.

Nam A Bank tiếp tục đẩy mạnh “số hóa” các hoạt động ngân hàng, hoạt động quản trị...

Basel II là phiên bản thứ hai của hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng.

Hiệp ước bao gồm ba trụ cột chính: Trụ cột 1 quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR); Trụ cột 2 đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); Trụ cột 3 về minh bạch và kỷ luật thị trường.

Tại Việt Nam, NHNN đã ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Thông tư 13/2018/TT-NHNN làm khuôn khổ pháp lý để triển khai ba trụ cột của Basel II.

Tin bài liên quan