Ảnh Shutterstock

Ảnh Shutterstock

Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc loại bỏ các tài khoản không sử dụng trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trước băn khoăn về dự thảo quy định sẽ loại bỏ các tài khoản không sử dụng trong thời gian tối đa 90 ngày, Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng giải thích rõ về quy định này.

Cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng.

Sau khi Dự thảo Thông tư sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến, đã có một số ý kiến băn khoăn, nhất là quy định các tài khoản không sử dụng, hết hạn sử dụng, không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày hoặc các tài khoản trong trạng thái không kích hoạt trong một khoảng thời gian sẽ bị thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa.

Trước băn khoăn này, Ngân hàng Nhà nước giải thích, đây là quy định đã có tại khoản 4, Điều 6 Thông tư 47. Đây là quy định về yêu cầu kỹ thuật an ninh, bảo mật trang thiết bị phục vụ hệ thống thanh toán thẻ và không điều chỉnh đối với tài khoản khách hàng của ngân hàng.

"Tài khoản tại quy định này là tài khoản người sử dụng dùng để truy cập, quản trị và vận hành các trang thiết bị của hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng và không liên quan gì đến tài khoản của khách hàng", Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Bên cạnh đó, điểm b, khoản 1, Điều 17, Thông tư 47 được sửa đổi, bổ sung như sau: “b) Sử dụng camera hoặc có biện pháp khác để giám sát truy cập vật lý tới khu vực phòng máy chủ, khu vực in ấn phát hành, nơi lưu trữ, xử lý dữ liệu chủ thẻ. Camera hoặc biện pháp giám sát khác phải được bảo vệ khỏi việc phá hoại hoặc vô hiệu hóa. Các dữ liệu giám sát phải được lưu trữ tối thiểu 3 tháng”.

Theo Ngân hàng Nhà nước, phạm vi điều chỉnh, đổi tượng áp dụng và nội dung Thông tư 47 chỉ quy định các yêu cầu kỹ thuật công nghệ thông tin về việc quản lý, vận hành các trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ và không có quy định nào liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng.

Hiện nay, việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng đang được thực hiện theo Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Tin bài liên quan