Nhà đầu tư “cháy” tài khoản vì đầu tư chứng quyền

Nhà đầu tư “cháy” tài khoản vì đầu tư chứng quyền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ở Việt Nam, giai đoạn đầu mới phát hành chứng quyền mua đối với các cổ phiếu để nhằm mục đích thay thế cho hàng đầu cơ, thị giá thấp. Tuy nhiên, do có ngày đáo hạn nên nhiều mã chứng quyền trở thành tài sản không còn giá trị.

Hàng loạt mã chứng quyền đáo hạn tháng 6 chuẩn bị về 0

Theo thống kê trên bảng giá iBoard của SSI, trong tháng 6/2022 có 14 mã chứng quyền chuẩn bị đáo hạn. Trong đó, riêng mã chứng quyền CFPT2202 do Chứng khoán MBS phát hành là có giá trị 1.690 đồng (giá phát hành là 1.700 đồng/chứng quyền), tương ứng với giá phát hành.

Ngược lại, 13/14 mã đều có giá về gần 0 đồng và nếu so với giá phát hành, trung bình 13 mã chứng quyền này đã giảm trung bình 93,7% giá trị so với thời điểm phát hành. Trong đó, đặc biệt giá cơ sở đang thấp hơn 23,6% so với điểm hoà vốn.

Thống kê hiệu suất đầu tư chứng quyền đáo hạn tháng 6/2022.

Thống kê hiệu suất đầu tư chứng quyền đáo hạn tháng 6/2022.

Có thể thấy, khác với cổ phiếu đầu cơ, thị giá thấp những năm trước, nhà đầu tư cổ phiếu không có ngày đáo hạn có thể nắm giữ chờ sóng đầu cơ quay trở lại và không có nguy cơ mất 100% giá trị đầu tư. Tuy nhiên, chứng quyền có ngày đáo hạn và tới ngày đáo hạn sẽ dùng giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở so với giá thực hiện quyền để tính lãi/lỗ.

Chính vì vậy, nếu nhà đầu tư lỗ sẽ không thực hiện quyền và giá chứng quyền có xu hướng về 0 cho tới ngày đáo hạn, điều này đồng nghĩa nhà đầu tư mất 100% giá trị đầu tư.

Điều này đã đúng với hàng loạt chứng quyền đáo hạn tháng 6/2022 khi đã mất trung bình 93,7% giá trị và có xu hướng mất 100% giá trị vào ngày đáo hạn sắp tới do giá cổ phiếu cơ sở quá thấp so với điểm hoà vốn và giá thực hiện quyền.

Không chỉ vậy, các chứng quyền khi về ngày đáo hạn mà bị lỗ như 13 mã chứng quyền đáo hạn tháng 6 có xu hướng thanh khoản suy giảm mạnh, nhiều mã chứng quyền khớp lệnh dưới 100.000 chứng quyền/phiên, điều này tiếp tục cản trở nhà đầu tư có thể thực hiện cắt lỗ.

Việc mới chỉ áp dụng chứng quyền mua và các công ty chứng khoán khi phát hành chọn điểm hoà vốn quá cao so với giá thị trường để phòng hộ cho công ty chứng khoán đã đẩy rủi ro sang các nhà đầu tư tham gia chứng quyền.

Chứng khoán KIS Việt Nam chuẩn bị phát hành hàng loạt chứng quyền với điểm hoà vốn cao

KIS Việt Nam chuẩn bị phát hành hàng loạt chứng quyền.

KIS Việt Nam chuẩn bị phát hành hàng loạt chứng quyền.

Mới đây, Chứng khoán KIS Việt Nam công bố kế hoạch chuẩn bị IPO hàng loạt chứng quyền, với giá thực hiện so với giá cơ sở tại thời điểm phát hành là cao hơn 20%.

Tin bài liên quan