Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật tăng nợ. Nguồn ảnh: upi.com

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật tăng nợ. Nguồn ảnh: upi.com

Nợ công của nước Mỹ vượt 23.000 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành một đạo luật tăng nợ, theo đó sẽ bổ sung 4.700 tỷ USD vào khoản nợ quốc gia từ năm 2017 đến năm 2029.

Theo nghiên cứu thì khoản tiền 4.700 tỷ USD do Tổng thống Donald Trump ký thành luật nằm trong khoản nợ công 17.200 tỷ USD hiện tại và 9.200 tỷ USD dự kiến vay trong thập kỷ tới. Kế hoạch cho các khoản dự vay hiện chưa rõ ràng.

Ngay sau khi ông Donald Trump ký ban hành luật, người dân Mỹ đã gánh thêm 600 tỷ USD nợ công tăng thêm.

Trong số 4.700 nghìn tỷ USD bổ sung từ đạo luật mới này, có tới 1.800 tỷ USD đến từ Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017.

Như vậy, kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào năm 2017, nợ công của nước Mỹ đã tăng từ mức dưới 20.000 tỷ USD lên hơn 23.000 tỷ USD.

Theo dự đoán, khoản nợ quốc gia của Mỹ sẽ chiếm khoảng 97% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ vào năm 2029, so với mức 82% nếu không có luật tăng nợ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành.

Tin bài liên quan