Ảnh Internet

Ảnh Internet

PTI giảm 40% phí bảo hiểm trong “ngày vàng”

(ĐTCK) Khách hàng tham gia bảo hiểm trực tuyến của Bảo hiểm PTI trong khung “giờ vàng” từ 9h00 đến 21h00 ngày 15/5/2015 sẽ được giảm 40% khi mua bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà và bảo hiểm du lịch.

Cụ thể, sản phẩm bảo hiểm vật chất ô tô sẽ giảm 40% cho 40 xe đầu tiên và 25% cho các xe tiếp theo. Các sản phẩm bảo hiểm khác bao gồm bảo hiểm du lịch và bảo hiểm nhà tư nhân sẽ giảm đồng loạt 40% cho tất cả các đơn bảo hiểm.

PTI cho biết, “giờ vàng” bảo hiểm sẽ là một trong những hoạt động thường niên được PTI triển khai nhằm khuyến khích khách hàng tham gia bảo hiểm trực tuyến của Tông công ty.  

Tin bài liên quan