Samsung Vina tiếp tục lãi lớn về bảo hiểm

Samsung Vina tiếp tục lãi lớn về bảo hiểm

(ĐTCK)  Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (SVI) cho biết, năm 2013, lãi bảo hiểm của Công ty đạt 252 tỷ đồng, trong khi năm 2012 là 200 tỷ đồng. 

Các chỉ tiêu tài chính khác cũng đạt mức khả quan. Cụ thể, năm 2013, phí bảo hiểm gốc đạt 920 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 196 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 277 tỷ đồng, tương ứng tăng 26% so với cùng kỳ năm 2012. Đáng chú ý, theo SVI, khả năng thanh toán đáp ứng vượt mức yêu cầu của Bộ Tài chính.

Được biết, năm 2012, lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính của Công ty đạt 32,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 170,9 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 912 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 874 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính 38 tỷ đồng.

Ngày 17/1/2014, sau khi thay đổi cơ cấu vốn điều lệ, SVI đã chính thức đổi tên từ Công ty Liên doanh TNHH Bảo hiểm Samsung Vina thành Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina. Cơ cấu vốn mới như sau: Công ty bảo hiểm Cháy và Hàng hải Samsung (góp 75%, tương đương 375 tỷ đồng), Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam góp 25% (125 tỷ đồng).

Với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, năm 2014, SVI tiếp tục chiến lược mục tiêu phát triển kinh doanh theo hướng tăng trưởng bền vững, hiệu quả, chú trọng công tác quản trị rủi ro và xây dựng nguồn nhân lực khách hàng truyền thống.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,197.6

-20.49 (-1.71%)

 
VNIndex 1,197.6 -20.49 -1.71%
HNX 277.68 -4.66 -1.68%
UPCOM 88.88 -0.13 -0.14%
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
09/08/2022