Ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chinh phủ chủ trì phiên họp toàn thể Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng.

Ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chinh phủ chủ trì phiên họp toàn thể Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng.

Sắp có cổng tham vấn điện tử gỡ vướng thủ tục hành chính và hội đồng hợp tác doanh nghiệp ứng phó COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin trên được nêu trong phiên họp toàn thể Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng ngày 10/9.

Phát biểu tại phiên họp, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021, các hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính cơ bản được triển khai theo Kế hoạch đề ra, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư thương mại.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang tập trung thiết lập Cổng tham vấn điện tử về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đây là giải pháp bảo đảm thực hiện việc tham vấn cả 2 chiều trên môi trường điện tử, theo đó cơ quan nhà nước tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp về các quy định hiện hành, dự kiến ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh và

Phương án cắt giảm, đơn giản hoá, đồng thời các hiệp hội, doanh nghiệp có thể chủ động đề xuất các sáng kiến cải cách, đặc biệt là các quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng cùng tập trung thảo luận, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời, cũng chỉ ra những nguyên nhân, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ công tác, phát huy hơn nữa thế mạnh và kết quả mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trong tuần tới VCCI sẽ ra mắt Hội đồng hợp tác doanh nghiệp ứng phó COVID-19, sẽ lập nền tảng giao dịch 24/7 để doanh nghiệp có thể liên tục phản ánh các vấn đề khó khăn gặp phải và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, địa phương.

Trong Hội đồng sẽ có sự tham gia của các bộ, ngành, đồng thời thành lập tổ công tác nghiên cứu vướng mắc về thủ tục hành chính, đánh giá việc triển khai các cơ chế, chính sách... Qua đó sẽ có tổng hợp, báo cáo thường xuyên đến Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị các thành viên tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, lựa chọn một số vấn đề, lĩnh vực trọng tâm - đang là “điểm nóng, điểm nghẽn” đối với doanh nghiệp để tổ chức rà soát, đánh giá độc lập, đề xuất và tham gia ý kiến đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng cần phát huy vai trò, tính chủ động và huy động các thành viên hiệp hội, tổ chức mà mình đại diện trong việc tham gia ý kiến về các quy định hiện hành, dự kiến ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh và Phương án cắt giảm, đơn giản hoá cũng như đề xuất các sáng kiến cải cách, đặc biệt là các quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh qua Cổng tham vấn điện tử, dự kiến cuối năm 2021 sẽ đưa vào vận hành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhìn nhận, đây sẽ là kênh thông tin, tương tác “nhanh chóng, hiệu quả” - giúp Hiệp hội, doanh nghiệp dễ dàng phản ánh về rào cản kinh doanh, đồng thời giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời nắm bắt thực tiễn để có những quyết sách phù hợp.

Tin bài liên quan