Sắp thành lập trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Các quyết định thành lập có thể được ban hành trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2023.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt mới đây cho biết, bộ đã xây dựng, hoàn thiện đề án thành lập trung tâm khởi nghiệp quốc gia tại 3 địa phương là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Theo dự kiến các quyết định thành lập sẽ được ban hành trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2023.

Theo bộ trưởng, các trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn, được lập với mục tiêu khai thác nguồn lực địa phương dành cho đổi mới sáng tạo, hướng tới áp dụng các mô hình thử nghiệm chính sách trong các lĩnh vực mới chưa có quy định nhằm khuyến khích đổi mới, sáng tạo, làm cơ sở để đúc kết kinh nghiệm, nhân rộng hoặc điều chỉnh kịp thời các chính sách, mô hình triển khai trên phạm vi quốc gia.

Bên cạnh đó, quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được ban hành nên việc ban hành các quyết định thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo là có cơ sở để thực hiện, sớm đi vào vận hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng nhận nhận trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc thành lập trung tâm khởi nghiệp quốc gia; mong các đại biểu Quốc hội chia sẻ vì đây là vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ, phải có thời gian nghiên cứu cẩn trọng, cần cân nhắc, bảo đảm đúng quy định và hiệu quả…

Cùng trả lời về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chủ trương chung là Chính phủ ưu tiên thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Hiện nay đã có chủ trương và ban hành nghị định về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm, đã xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trong thời gian tới sẽ khánh thành Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, sau đó triển khai tại các vùng.

Các tập đoàn, các doanh nghiệp nước ngoài cũng được khuyến khích đầu tư trung tâm nghiên cứu và triển khai, cũng như các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, bước đầu có kết quả tốt.

Chủ tịch Quốc hội nêu ví dụ Tập đoàn Samsung đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển rất lớn tại Hà Nội, là nơi đủ công suất cho 3.000 nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó, có điều kiện triển khai tiếp các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng, như tại Đà Nẵng, TP.HCM và các vùng khác.

Tin bài liên quan