Ảnh Internet

Ảnh Internet

Số dư tối đa trên 1 thẻ trả trước vô danh

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, số dư trên 1 thẻ trả trước vô danh tại mọi thời điểm không được quá bao nhiêu tiền?

Tổ chức thanh toán thẻ có trách nhiệm trả lời yêu cầu tra soát của chủ thẻ đối với giao dịch qua ATM đặt tại Việt Nam của thẻ do Tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành tối đa là bao nhiêu ngày làm việc?

Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ của Ngân hàng, mức tiền phạt đối với hành vi làm giả phương tiện thanh toán, lưu trữ, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả là bao nhiêu?

Thông tin đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ bằng thẻ ngân hàng, là có chính xác?

Trả lời

Số dư trên 1 thẻ trả trước vô danh tại mọi thời điểm không được quá 5 triệu đồng.

Tổ chức thanh toán thẻ có trách nhiệm trả lời yêu cầu tra soát của chủ thẻ đối với giao dịch qua ATM đặt tại Việt Nam của thẻ do Tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành tối đa là 5 ngày làm việc.

Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ của Ngân hàng, mức tiền phạt đối với hành vi làm giả phương tiện thanh toán, lưu trữ, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả từ 150 - 200 triệu đồng.

Đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ bằng thẻ ngân hàng là chính xác.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,207.64

4.82 (0.4%)

 
VNIndex 1,207.64 4.82 0.4%
HNX 282.15 1.73 0.61%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022