Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/6

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/6 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* VCI: Ngày 21/6 tới đây, CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC (VCI – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

* HBC: Ông Phương Công Thắng, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE) đã bán ra 300.000 cổ phiếu HBC từ ngày 14/5 đến 11/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thắng đã giảm sở hữu tại HBC xuống còn hơn 703.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,3%.

* HAH: CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh, cổ đông của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 558.000 cổ phiếu HAH sở hữu, tỷ lệ 1,14%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* TDH: CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH – HOSE) thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,03 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Chứng khoán Sen Vàng, tương ứng tỷ lệ 22,49%, với giá không thấp hơn 5.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày 14/6/2021.

* LM8: Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Lilama 18 (L18 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2021.

* POM: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt, Công ty mẹ của CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đăng ký bán hơn 1,08 triệu cổ phiếu POM từ ngày 17/6 đến 13/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Thép Việt sẽ giảm sở hữu tại POM xuống còn hơn 144,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,5%.

* SSI: Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh, cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) đã mua vào 350.000 cổ phiếu SSI theo phương thức thỏa thuận trong ngày 11/6 với ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng giám đốc SSI. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SSI lên hơn 36,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,57%.

* HAS: Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Hacisco (HAS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2021.

* ADS: Ngày 18/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Damsan (ADS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/7/2021.

* DBT: Ông Phạm Thứ Triệu, Tổng giám đốc CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – HOSE) đã mua vào 700.000 cổ phiếu DBT từ ngày 13/5 đến 13/6 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Triệu đã nâng sở hữu tại DBT lên hơn 1,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,6%. Cùng thời gian và phương thức giao dịch nêu trên, ông Nguyễn Khắc Hanh – Phó tổng giám đốc DBT đã mua vào 300.000 cổ phiếu DBT, qua đó, nâng sở hữu tại DBT lên hơn 326.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,3%.

* PTI: Ngày 11/6, HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PIT – HNX) đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 vào 28/6/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 26/7/2021.

* THS: Bà Chu Thị Hòa, Phó tổng giám đốc CTCP Thanh Hoa – Sông Đà (THS – HNX) đã bán ra 186.000 cổ phiếu THS trong ngày 20/5. Qua đó, giảm sở hữu tại THS xuống còn 14.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,52%.

* SSC: Ngày 22/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 23/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2021.

Tin bài liên quan