Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/6

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/6 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* BCM: Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp (BCM – HOSE) thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng.

* CTR: Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR – HOSE) thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Theo đó, CTR sẽ phát hành hơn 24,6 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ 100.000:21.509 (cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận 21.509 cổ phiếu).

* ADG: FSN ASIA Private Ltd, tổ chức có liên quan đến ông Lee SangSeok – Thành viên HĐQT CTCP Clever Group (ADG – HOSE) nhận chuyển nhượng hơn 8,56 triệu cổ phiếu ADG từ ngày 23/6 đến 21/7 do sáp nhập doanh nghiệp.

* DAG: CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG – HOSE) thông qua phương án phát hành 750.000 cổ phiếu ESOP từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm.

* TLG: Ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng đợt 1 năm 2023 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 24/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/7/2023.

* DTT: Ngày 04/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 05/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2023.

* CEO: CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO – HNX) thông qua phương án phát hành hơn 5,14 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

* PCH: CTCP Nhựa Picomat (PCH – HNX) thông qua việc mua 3,6 triệu cổ phần của các cổ đông của CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand, với giá 50,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2023.

* PSI: CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI – HNX) thông qua phương án phát hành 300 trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, giá phát hành bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6/2023.

* VNR: Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR – HNX) thông qua phương án phát hành hơn 15,07 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:10. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2023.

Tin bài liên quan