Tháng 1/2022, tổng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới giảm 19,8% so với cùng kỳ

Tháng 1/2022, tổng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới giảm 19,8% so với cùng kỳ

(ĐTCK) Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 1/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 227.849 hợp đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 37,3%, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,9%, tăng 60,3%; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 39,7%, giảm 8,5%; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 5,9% tăng 20,1%.

Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.203.208 hợp đồng, tăng 11,8%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường này ước đạt 11.450 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 54,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,9%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,3%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,5%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,84%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 1,0%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,33%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới tháng 1/2022 giảm 11,5%, đạt 3.190 tỷ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả tháng 1/2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 3.058 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,185.48

-3.4 (-0.29%)

 
VNIndex 1,185.48 -3.4 -0.29%
HNX 275.93 -1.25 -0.45%
UPCOM 86.7 1.06 1.23%
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022