Tháng 1/2022, tổng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới giảm 19,8% so với cùng kỳ

Tháng 1/2022, tổng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới giảm 19,8% so với cùng kỳ

(ĐTCK) Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 1/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 227.849 hợp đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 37,3%, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,9%, tăng 60,3%; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 39,7%, giảm 8,5%; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 5,9% tăng 20,1%.

Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.203.208 hợp đồng, tăng 11,8%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường này ước đạt 11.450 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 54,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,9%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,3%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,5%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,84%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 1,0%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,33%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới tháng 1/2022 giảm 11,5%, đạt 3.190 tỷ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả tháng 1/2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 3.058 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,236.97

-3.74 (-0.3%)

 
VNIndex 1,236.97 -3.74 -0.3%
HNX 309.04 2.02 0.66%
UPCOM 94.11 -0.47 -0.5%