Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Công an được giao tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành liên quan đến việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 1748/VPCP – KTTH gửi các bộ: Công an, Tài chính, Tư pháp truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương (nhất là ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về phạm vi đề án, các vấn đề về thẩm quyền Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ...), bổ sung thuyết minh làm rõ sự cần thiết phải trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về nội dung nêu trên theo điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong điều kiện cũng đang hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ để trình Quốc hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe thông qua đấu giá theo đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các pháp luật liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép trình Chính phủ thông qua để trình Quốc hội theo quy định.

Tại dự thảo Đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá, Bộ Công an đề xuất, tất cả các biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm sẽ được đưa ra đấu giá. Cơ quan tổ chức đấu giá là Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối tượng được tham gia đấu giá gồm tổ chức, doanh nghiệp cá nhận được tham gia cuộc đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở (đối với tổ chức, doanh nghiệp) hoặc nơi đăng ký thường trú (đối với cá nhân).

Bộ Công an đề xuất giao Công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến. Trong trường hợp chưa có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, Công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá theo các hình thức khác theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Về giá khởi điểm đấu giá biển số, Bộ Công an đề nghị chia làm 2 vùng, trong đó giá khởi điểm 1 biển số đưa ra đấu giá tại vùng 1 (Hà Nội, TP.HCM) sẽ là mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương x2. Đối với các vùng còn lại, giá khởi điểm 1 biển số đưa ra đấu giá được xác định bằng mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương x 10.

Một điểm đột phá nữa trong dự thảo Đề án là việc Bộ Công an kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép người trúng đấu giá được sử dụng, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp biển số trúng đấu giá.

Bộ Công an cho rằng nếu phương án này được chấp thuận thì công tác đấu giá biển số sẽ đạt hiệu quả cao hơn, tài sản công sẽ được khai thác tối ưu. Ruy nhiên, việc cho phép chuyển nhượng sẽ tạo ra thị trường mua bán hoặc đầu cơ biển số, cách quản lý biển số trúng đấu giá cũng sẽ khác biệt hoàn toàn cách quản lý biển số hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ Công an kiến nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội đưa vào Nghị quyết quy định: “người trúng đấu giá phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký, gắn biển số trúng đấu giá vào phương tiện trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với biển số trúng đấu giá; nếu quá thời hạn sẽ mất quyền đăng ký biển số trúng đấu giá và không được hoàn trả tiền trúng đấu giá”.

Nội dung này, theo Bộ Công an là tương tự như quy định về quản lý kho số viễn thông (sim số điện thoại), nếu không sử dụng sẽ bị thu hồi để tránh lãng phí tài nguyên số và đảm bảo quy định về công tác đăng ký, quản lý biển số hiện nay: biển số phải được gắn với xe cụ thể, thông qua công tác đăng ký xe và phải do cơ quan đăng ký xe – Bộ Công an quản lý.

Liên quan đến việc sử dụng nguồn thu từ đấu giá, Bộ Công an đề nghị sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% nộp vào ngân sách địa phương.

Tin bài liên quan