Tiền Giang: 10 tháng, thu hút hơn 4.100 tỷ đồng vốn đầu tư mới

0:00 / 0:00
0:00
Trong 10 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư thu hút mới của tỉnh Tiền Giang gấp 4,4 lần; giải ngân vốn đầu tư công tăng 32,2% so cùng kỳ năm 2021.
Thành phố Mỹ Tho nằm bên dòng sông Tiền thơ mộng

Thành phố Mỹ Tho nằm bên dòng sông Tiền thơ mộng

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, trong 10 tháng đầu năm 2022, tỉnh thu hút được 13 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.163,5 tỷ đồng, tăng 7 dự án và vốn đầu tư gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 6 dự án vốn đầu tư trong nước vốn đầu tư 3.290,9 tỷ đồng, 7 dự án vốn đầu tư nước ngoài vốn đầu tư 872,58 tỷ đồng.

Trong cùng thời gian này, trên địa bàn tỉnh có 4 dự án điều chỉnh tăng vốn 1.045,4 tỷ đồng; trong đó có 1 dự án vốn đầu tư trong nước tăng vốn đầu tư 32,2 tỷ đồng, 3 dự án vốn đầu tư nước ngoài tăng vốn đầu tư 1.013,2 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư thu hút của tỉnh trong 10 tháng đầu năm nay đạt 5.209 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 774 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 15,5% so với kế hoạch, với tổng số vốn đăng ký 6.182 tỷ đồng, tăng 78,3% về số doanh nghiệp và tăng 55,6% về vốn so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 821 đơn vị trực thuộc (188 chi nhánh, 626 địa điểm kinh doanh) đăng ký thành lập mới, tăng 75,4% so cùng kỳ và 6.100 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới, tăng 108,7% so cùng kỳ. Lũy kế đến cuối tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh Tiền Giang có 6.003 doanh nghiệp, 67.400 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động.

Về giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh là 4.956,278 tỷ đồng, đến cuối tháng 10 năm 2022 ước giá trị giải ngân được 3.592,3 tỷ đồng, tăng 32,2% so cùng kỳ, đạt 72,5% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 2.852,8 tỷ đồng, đạt 83,2% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương giải ngân 739,5 tỷ đồng, đạt 48,4% kế hoạch.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm nay cũng rất khả quan, với số thu là 8.688 tỷ đồng, đạt 98,4% dự toán năm, tăng 22,6% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa được 8.345 tỷ đồng, tăng 24,4% so cùng kỳ năm 2021.

Tin bài liên quan