Tìm hiểu về điểm tín dụng

Tìm hiểu về điểm tín dụng

(ĐTCK) Kiểm tra điểm tín dụng và báo cáo tín dụng thường xuyên để biết và được tư vấn cải thiện điểm tín dụng của mình.

Tôi đang vay tiền tại ngân hàng, tôi có nên kiểm tra điểm tín dụng và báo cáo tín dụng thường xuyên để biết và được tư vấn cải thiện điểm tín dụng của mình?

Thông tin “điểm tín dụng hay mức xếp hạng tín dụng không ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay miễn là khách hàng vay có tài sản thế chấp”, đúng hay sai?

Vợ/chồng tôi có thể khai thác điểm tín dụng của người còn lại từ CIC mà không cần sự cho phép của chủ thể thông tin, đúng hay sai?

Tôi có điểm tín dụng cao sẽ có cơ hội tiếp cận tín dụng với chi phí thấp hơn (lãi suất thấp hơn), đúng hay sai?

Khách hàng vay mở nhiều thẻ tín dụng có điểm tín dụng cao hơn khách hàng vay có 1 thẻ tín dụng, đúng hay sai?

Trả lời:

Khách hàng vay nên kiểm tra điểm tín dụng và báo cáo tín dụng thường xuyên để biết và được tư vấn cải thiện điểm tín dụng của mình.

Thông tin điểm tín dụng hay mức xếp hạng tín dụng không ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay miễn là khách hàng vay có tài sản thế chấp là sai.

Không thể khai thác điểm tín dụng của người còn lại từ CIC mà không cần sự cho phép của chủ thể thông tin.

Khách hàng vay có điểm tín dụng cao có cơ hội tiếp cận tín dụng với chi phí thấp hơn (lãi suất thấp hơn).

Khách hàng vay mở nhiều thẻ tín dụng có điểm tín dụng cao hơn khách hàng vay có 01 thẻ tín dụng là không chính xác.

Tin bài liên quan